Göm menyn

Ansökan till forskarutbildningskursen Epidemiology

Namn/Name PhD student *

E-postadress/E-mail *

Personnummer/Swedish social security number *

Hemadress/Homeaddress *

Postnummer/Postal number, eg 12345 *

Ort/City *

Telefon dagtid/Phone number (daytime), eg 070123456 *

Institution/Department *

Nuvarande tjänst/Current position

Grundutbildning/Higher education qualification *

Antagningsdatum för forskarutbildning/Date for appointment to PhD studies *

Antagen till (fakultet/lärosäte)/Admitted to (Faculty) *

Om annat lärosäte, uppge vilket/If another faculty outside LiU, which?

Haltidsseminarium/Mid-way review *

Registrerad i forskarutbildningsämne/Research subject area *

Har du sökt kursen tidigare/Have you registered to this course before? *

Kort motivering varför du behöver den sökta kursen/Short description of why you need this course

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: margaretha.birgerson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-24