Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Ansökan forskarutbildningskurs Infection Biology

Namn *

E-postadress *

Personnummer *

Hemadress/gata *

Postnummer och ort *

Institution *

Telefon dagtid

Nuvarande tjänst

Grundutbildning *

Antagningsdatum till forskarutbildning *

Antagen till (fakultet, lärosäte) *
Medfak
Annan fakultet inom LiU
Annat lärosäte

Om annat lärosäte, uppge vilket

Sökande från annan fakultet än Medicinska fakulteten skall bifoga en kopia av antagningsbeviset.

Halvtidsseminarium *
Planerad
Genomförd

Registrerad i forskarutbildningsämne

Har sökt kursen tidigare
Ja
Nej

Kort motivering varför du behöver den sökta kursen

Ansökningsdatum (dagens datum) *


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-15