Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Ansökan till Avancerad MR: praktisk användning och säkerhet

Namn/Name PhD student *

LiU-id

E-postadress/E-mail *

Personnummer/Swedish social security number (if applicable)

Telefon dagtid/Phone number (daytime) *

Postadress/Postal address *

Postnummer/Postal code (if applicable)

Ort/City *

Land / Country *

Lärosäte / University *

Om Linköpings universitet, ange institution / If Linköping University, please specify department *

Om annan institution vid LiU, ange vilken / If other department at LiU, please specify

Nuvarande tjänst/Current position

Grundutbildning/Higher education qualification *

Antagen till forskarutbildning / Admitted to PhD studies *

Antagningsdatum / Date for admission

Registrerad i forskarutbildningsämne/Research subject area

Svensktalande / Swedish speaking

Kort motivering varför du behöver den sökta kursen/Short description of why you need this course *

For confirmation please provide an email address in the field below

 

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-24