Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Dags för disputation eller licentiatseminarium

disputation

 

Riktlinjer och rutiner för spikning

Kom ihåg att i god tid innan ta kontakt med LiU-IT för teknisk support inför och vid disputationen.

Inlämningstider 

Lämna in till 

institution senast

Tas upp på FUN-

sammanträde

     Disputationsdatum
22-12-19 23-01-23

23-03-14--23-04-18

23-02-06 23-02-27

23-04-19--23-05-22

23-03-06 23-03-27

23-05-23--23-06-11

23-04-11

23-05-02

23-08-28--23-09-24

23-05-08 23-05-29

23-09-25--23-10-22

23-08-07

23-08-28

23-10-23--23-11-26

23-09-04

23-09-25

23-11-27--23-12-17

23-10-02 23-10-23

23-12-18--24-01-21

23-11-06 23-11-27

24-01-22--24-03-11

 

 

 


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-08