Göm menyn

Inlämningstider till disputation och licentiatseminarium

Inlämningstider är enligt följande:

Lämna in till 

institution senast

Tas upp på FUN-

sammanträde

     Disputationsdatum  
2019-04-15 2019-05-06 2019-08-26--2019-09-22  
2019-05-13 2019-06-03 2019-09-23--2019-10-27  
2019-08-05 2019-08-26 2019-10-28--2019-11-24  
2019-09-02 2019-09-23 2019-11-25--2019-12-31  
2019-09-30 2019-10-21 2020-01-01--2020-01-26  
2019-11-04 2019-11-25

2020-01-27--2020-03-24

 
2019-12-16 2020-01-20 2020-03-25--2020-04-28  
2020-02-03 2020-02-24 2020-04-29--2020-05-26  
2020-03-02 2020-03-23 2020-05-27--2020-06-09  
2020-04-13 2020-05-04 2020-08-26--2020-09-22  
2020-05-11 2020-06-01 2020-09-23--2020-10-27  
2020-08-03 2020-08-24 2020-10-28--2020-11-24  
2020-08-31 2020-09-21 2020-11-25--2020-12-31  
2020-09-28 2020-10-19 2021-01-01--2021-01-27  
2020-11-02 2020-11-23 2021-01-28--2021-03-24  

Riktlinjer och rutiner för spikning

Riktlinjer och rutiner för spikning av avhandling

Beslut om Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19

Kom ihåg att i god tid innan ta kontakt med LiU-IT för teknisk support inför och vid disputationen.

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-24