Göm menyn

Dags för disputation eller licentiatseminarium

disputation

 

Riktlinjer och rutiner för spikning

Kom ihåg att i god tid innan ta kontakt med LiU-IT för teknisk support inför och vid disputationen.

Inlämningstider 

Lämna in till 

institution senast

Tas upp på FUN-

sammanträde

     Disputationsdatum

21-05-17

21-06-07 21-09-26--21-10-23

21-08-09

21-08-30 21-10-25--21-11-28

21-09-06

21-09-27 21-11-29--21-12-19

21-10-04

21-10-25 21-12-20--22-01-23

21-11-08

21-11-29 22-01-24--22-03-13

21-12-20

22-01-24 22-03-14--22-04-18

22-02-06

22-02-28

22-04-19--22-05-22

22-03-06 22-03-28 

22-05-23--22-06-12

22-04-11 22-05-02

22-08-29--22-09-25

22-05-16 22-06-07

22-06-26--22-10-23

22-08-08 22-08-29

22-10-24--22-11-27

22-09-05

22-09-26

22-11-28--22-12-18
22-10-03 22-10-24

22-12-19--23-01-23

22-11-07 22-11-28

23-01-24--23-03-13

22-12-19 23-01-23

23-03-14--23-04-18

23-02-06 23-02-27

23-04-19--23-05-22

 

 

 


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-30