Göm menyn

Kontaktpersoner vid planering av disputation/licentiatseminarium

Vänligen se pricklistan (disputation resp licentiatseminarium) för detaljerad information angående respektive punkt nedan.
  • Boka tid för disputationen/licentiatseminariet

Birgitta Johansson, tel: 013-28 20 35, birgitta.johansson@liu.se

  • Boka lokal för disputationen/licentiatseminariet

Lokalbokningen tel: 013-28 13 30, 1330@liu.se

  • Lämna in "Anmälan om disputation/licentiatseminarium"

till kontaktpersoner vid institutionen, se fliken "Ansökan lämnas in till" i vänstra kolumnen.

  • Tryckning av avhandling

kontakta LiU-tryck, tel: 013-28 66 35, 013-28 10 55, liutryck@liu.se

  • Linköpings universitets bibliotek

för ISSN- och ISBN-nummer, samt nummer i HU's avhandlingsserie, isbn@bibl.liu.se

  • Publicering elekroniskt LiU E-press

dit du ska skicka påskrivet publiceringsmedgivande, LiU E-press.

  • Populärvetenskaplig sammanfattning

mailas till bl.a. Medfak-kansliet och Kommunikationsavdelningen vid LiU.

Följ länken här för att få upp e-postadresser i Outlook dit du kan skicka sammanfattningen.

  • Spikning - gäller vid disputation

- boka tid hos dekanus för påskrift av de två spikningsexemplaren, hos dekanus sekreterare Lizzett Hellqvist, tel: 013-28 22 41.

- kontakta universitetets registrator, tel: 013-28 10 03, angående spikningen.

  • Teknisk utrustning i disputationslokalen

se http://liu.se/insidan/it/digitala-resurser/ljud-och-bild?l=sv

  • Ta ut examen

- Ansökan om examensbevis görs via Studentportalen

- angående kåravgift, Kårservice

 

 

 

Doktorshatt


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-04