Göm menyn

Tryckning och sammanfattning

Mall för omslag till avhandling

OBS! Engelsk titel skrivs enligt brittisk standard, dvs stor bokstav på substantiv, pronomen, adjektiv, verb och adverb, men inte på artiklar, prepositioner och konjunktioner, se LiU:s språkguide här http://old.liu.se/insidan/kommunikationsstod/sprakguider/sprakguider/1.713786/Sprakguide_2017_ny.pdf

Tilldelning av avhandlingsnummer och ISBN

Avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN nummer och ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Universitetsbiblioteket tilldelar dig numret i serien samt avhandlingens ISBN-nummer.

Tryckning

Ta kontakt med LiU-Tryck så tidigt som möjligt, gärna tre månader innan planerad disputation. Planera så att din avhandling kommer att vara tryckt och klar i god tid, ca fyra veckor innan disputationen.

Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska

Avhandlingen ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (ca en sida). Du ska även skriva en svensk rubrik till sammanfattningen. Den bör inte översättas ordagrant från den engelska rubriken.

Den här texten riktar sig till andra än dem som vanligen läser vetenskapliga tidskrifter! Det viktiga är att texten beskriver det unika, intressanta, användbara, omvälvande (etc.) med ditt arbete. Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör därför inte vara en översättning av "Abstract". I den här texten bör du undvika att använda det inomvetenskapliga fackspråket.

Populärvenskaplig sammanfattning skickas till:

Följ länken här för att få upp e-postadresser i Outlook dit du ska skicka sammanfattningen.

 


 

Doktorshatt


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-04