Göm menyn

Ansökan lämnas in till:

Blanketter för disputations- och licentiatansökan skall lämnas in till handläggare på respektive institution.


- registrator Anneli Munther, IKE-kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 2, 581 83 Linköping,


- registrator Kajsa Bendtsen, IMH, Internpost/Besöksadress: IMH/SAM, hus 511, Ingång      78, plan 14, Campus US.

   Postadress: Linköpings universitet, Avdelningen för samhällsmedicin, Institutionen för          medicin och hälsa, 581 83 Linköping


- forskarutbildningsstudierektor Annika Öhman, ISV, Kåkenhus, 601 74 Norrköping. 


OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej. 

Protokoll för licentiatseminarium och disputation skickas till Birgitta Johansson, Medicinska fakultetens kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 1, 581 83 Linköping. 
 

Doktorshatt


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-19