Göm menyn

Vi som arbetar med forskarutbildningsfrågor på IKE:

Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
Telefon: 013-28 68 71

Giannis Spyrou,bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon:013-28 29 80

Annelie Munther, forskarutbildningssamordnare
Telefon: 013-28 11 44

Sonia Hedin Lander, forskarutbildningsadministratör
Telefon: 013-28 11 95

Vi som arbetar med forskarutbildningsfrågor på IMH:

Anneli Peolsson, forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 013-28 46 01

Martin Henriksson, bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 013-28 57 12

Kajsa Bendtsen, forskarutbildningssamordnare/registrator
Telefon: 013-28 22 17

Nora Östrup, forskarutbildningssamordnare/registrator
Telefon: 013-28 22 58

Vi som arbetar med forskarutbildningsfrågor på ISV:

Annika Öhman, forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 011-36 31 48

Eva Rehnholm, samordnare
Telefon: 011-36 32 38


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-11