Göm menyn

Försörjning och studiefinansiering

Sedan några år tillbaka är det vid Linköpings universitet enbart tillåtet med doktorandanställning, men doktorand kan kombinera forskarutbildningen med anställning hos annan huvudman än LiU. En förutsättning för detta är att doktoranden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år vad gäller doktorsexamen samt att övriga regler vad gäller forskarutbildning vid LiU och Medfak följs.

Likaså kan det förekomma utländska doktorander som har med sig olika typer av finansiering (exempelvis stipendium). Stipendier från extern stipendiedonator utanför Sverige för utbildning på forskarnivå ska stå i överensstämmelse med det belopp som gäller för gäststipendium för doktorand vid Svenska Institutet. I de fall stipendium från extern stipendiedonator utanför Sverige ligger lägre än det belopp som gäller för gäststipendium för doktorand vid Svenska Institutet ska institutionen komplettera med ett stipendium upp till Svenska Institutets stipendienivå. Institutionsstyrelsen skall inför ställningstagande om inrättande av forskarutbildningsplats bedöma att finansieringen kan säkras under hela utbildningen.

Maximalt 430 timmar per år, d.v.s. 25 % av heltid, får vara ofinansierad, exempelvis jourkomp eller ledighet.


 

Forskarutbildning. Foto: Göran Billeson och Peter Karlsson

 


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-30