Göm menyn

Studieplaner

Allmän studieplan

Från och med 1 juli 2007

Från och med 1 juli 2007 finns det ett enda forskarutbildningsämne vid Medicinska fakulteten - medicinsk vetenskap. För ämnet finns en allmän studieplan som samtliga doktorander vid HU följer. Här anges det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet samt övriga föreskrifter som behövs, t.ex. vad som vid antagning till utbildningen gäller vid urval, eller de prov som ingår i utbildningen.

Det finns två versioner, en som automatiskt gäller antagna doktorander under perioden 2007-07-01--2012-10-31, och en som gäller antagna doktorander från och med 2012-11-01.

Om du klickar på datumen ovan kommer du till respektive studieplan.

Före 1 juli 2007

Före 1 juli 2007 fanns en mängd olika allmänna studieplaner, en för varje forskarutbildningsämne (52 st). Här är en länk för att komma till dessa studieplaner.

Doktorander som antogs före 1 juli 2007 har rätt att slutföra sin forskarutbildning och följa den allmänna studieplan som gällde vid antagning. De kan också välja att byta till forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap. Här finns det en blankett för byte. Vid frågor om skillnader mellan olika studieplaner kan du kontakta FUS vid din institution.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är det dokument som styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand har i sin forskarutbildning. Huvudhandledare och doktorand upprättar ISP i samband med ansökan om antagning. Utöver uppgifter i den förtryckta blanketten (länk här), ska ansökan innehålla:

- Projektplan för doktorandens forskningsprojekt, innehållande bakgrund, mål, metoder, planerade delprojekt och betydelse.

- Finansieringsplan för hela forskarutbildningstiden inklusive en tydlig plan för såväl doktorandens försörjning som de finansieringskällor (projektnummer) som ska användas.

- Tidplan där det tydligt framgår om och i så fall hur forskarutbildningen ska kombineras med annan verksamhet (t.ex. undervisning eller klinisk tjänstgöring), när årliga uppföljningar ska göras, när halvtidsseminarium eller licentitatexamen och/eller doktorsexamen beräknas genomföras.

 

Forskarutbildning. Foto: Göran Billeson och Peter Karlsson

 


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-16