Göm menyn

Riktlinjer för återgång – BKV, HMV, Medfak

Universitetsledningen har gett övergripande riktlinjer för hur verksamheten ska återgå till mer fysisk närvaro på Campus under hösten. Hur dessa ska tillämpas för våra medarbetare vid Medfak och institutionerna har tagits fram. Läs dokumentet här.

För medicinska fakulteten sker planeringen och schemaläggningen inför hösten enligt särskild ordning som beskrivs här. Dessa riktlinjer för återgången till mer Campusförlagd utbildning har tagits fram tillsammans med programansvariga.

Vi påminner om att det är viktigt att du håller dig uppdaterad över aktuell information gällande LiU:s distansläge på  www.liu.se/corona Observera att nuvarande distansläge gäller fram till höstens terminsstart. Generellt gäller att alla uppgifter som kan göras på distans fortsatt ska genomföras på distans under sommaren och början av hösten. Liksom tidigare kan dekanus/prefekt ge dispens för särskilt prioriterad verksamhet. 

Då risken för smittspridning fortfarande är påtaglig vill vi uppmana alla medarbetare vid BKV, HMV och Medfak att fortsätta ta ett stort eget ansvar för att följa ovanstående rekommendationer, både på jobbet och i andra sammanhang. När du befinner dig på arbetsplatsen, var kreativ och pragmatisk för att minimera risken att smitta eller smittas. Ökar samhällsspridningen igen riskerar vi att återigen tvingas till fullt distansläge och det vill vi så klart inte bidra till.

Våra lokaler och vår verksamhet är inte alltid optimerad för att kunna hålla avstånd, så tänk gärna själv på vad DU kan göra för att hålla lämpligt fysiskt avstånd till dina studenter och kollegor under arbetsdagen.

/Ledningarna för fakulteten och institutionerna


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-12