Göm menyn

 

Mikroskopienheten

Mikroskopienheten ligger på plan 11 i Patologhuset men tillhör rent organisatoriskt Core Facility.

Personal till din hjälp

Vesa Loitto, tel: 010-1032617

Maria Ntzouni, tel 010-1032617

 

Brukargrupp på Mikroskopienheten: Karin Öllinger (ordförande), Mattias Alenius, Heriberto Rodriguez-Martinez, Jonas Broman, Elena Wikström, Vesa Loitto (adjungerad), Maria Ntzouni (adjungerad).


Elektronmikroskopiska bilder

Mikroskopienheten finns på plan 11 i Patologhuset men tillhör organisatoriskt Core Facility. Enheten är en resurs för mikroskopi för medicinska fakulteten och forskargrupper inom Universitetssjukhuset.

På avdelningen finns flera typer av mikroskopi. Tre elektronmikroskop (två transmissionsmikroskop (TEM) och ett svepelektron-mikroskop (SEM)). Två konfokala mikroskop (CLSM/LSCM), varav den ena är upprätt och den andra inverterad. Den inverterade konfokalen är utrustad med inkubatortillbyggnad för ”live cell”-studier. Utöver konfokalerna finns mikroskop för mikrodissektion (LCM) och två upprätta epifluorescensmikroskop. Inom enheten finns även ett laboratorium för provpreparation, samt tillhörande utrustning.

Vid mikroskopienheten får nya och gamla användare stöd och hjälp för att lära sig preparationsmetoder och hur man använder apparater och instrument. Därefter finns möjlighet att självständigt boka och använda lab och utrustningar.

Alla nya användare av konfokalmikroskopi måste boka ett introduktionspass med Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se). ”Peer-to-peer” introduktion ersätter inte denna introduktion.

Bokning av mikroskop görs på Core Facility hemsida, flik "Bokning av instrument". Varje körpass är 2 timmar och användare får som mest boka 4 körpass (dock ej i rad). När användaren förbrukat sina körpass får nya bokas.

Cytoskelett i 3D-format: Tomografi_TEM.wmv 

Drosophilia brain in 3D:  Confocal_microscopy.wmv
 

Via Vesa Loitto finns även möjlighet att tillgå utrustning även vid medicinsk mikrobiologi, bl.a. ett avancerat fluorescensmikroskop utrustat med både VivaTome konfokalmodul och TIRF, optimerat för högupplösta live-cell studier, ett konfokalt mikroskop med 2-fotons excitation, ett kvotbildningsmikroskop för studier av Ca2+ samt en JuLI smart fluorescent cell analyzer som är ett mikroskop för s.k. ”wound healing assays”.

 

Nu öppnar Ultrastruktur laboratoriet vid Mikroskopienheten på Core Facility
Vi erbjuder preparering för elektronmikroskopi av vävnadsprover, cellkulturer odlade som monolager eller i suspension samt extracellulära vesiklar. Våra tjänster omfattar standardprovberedning såsom fixering, inbäddning, snittning, färgning, formvar belagda mesh och slot grid. Vi hjälper även till med mikroskopering.
Inom en snar framtid kan vi även erbjuda immuno EM med pre - eller post-inbäddningsmetoder, liksom fryssubstitution.
För mer information kontakta: Maria Ntzouni <maria.ntzouni@liu.se>

The Microscopy Unit of Core Facility now opens the Ultrastructural Laboratory for electron microscopy (EM)
We provide technical assistance to perform EM of tissue samples and cell cultures grown as monolayers or in suspensions as well as visualization of extracellular vesicles.
Our services include standard specimen preparation like fixation, embedding, sectioning, staining , formvar coated mesh and slot grids. Our service also includes assistance with electron microscopic analysis.
In a near future we will also offer immuno EM, pre - and post- embedding methods, as well as freeze substitution.
For further information, please contact: Maria Ntzouni <maria.ntzouni@liu.se>

 


Elektronmikroskop

 

JSM 6320F

JSM 6320

Svepelektronmikroskop med "field emission gun". Upplösningen är vid accelerationsspänningen 1 kV 3 nm och vid 15 kV 1,2 nm. Utrustad med en tillsats för digitalisering av bilder samt dator för lagring och transport av bilder över ethernet.

 

Kostnad:
Självbetjäning:               80 kr/timma
Analyshjälp:                   380 kr/timma
Extern användare:          680 kr/timma

Bokning av apparatur (EM JSM 6320F (SEM))

 

 

 

JEM 1230

JEM 1230Transmissionsmikroskop, JEM 1230 datoriserat mikroskop för snittat material. Snabb CCD-kamera gör det möjligt att mikroskopera direkt mot bildskärm. Tomografiutrustat med möjlighet att bygga 3D-paket av sina snitt. Goniometersteg med flera olika preparathållare även kryohållare. Dator med brännare och anslutning till nätet, laser och sublimeringsskrivare.

 

Kostnad:
Självbetjäning:              80 kr/timma
Analyshjälp:                  380 kr/timma
Extern användare:         680 kr/timma

Bokning av apparatur (EM JEM 1230 (TEM))

 

 

 

JEM 1200-EX med sveptillsats

JEM 1200

Transmissionsmikroskop med sveptillsats. JEM 1200-EX, TEM med möjlighet till SEM/STEM, mikroskop för snitt och bulk preparat. Goniometersteg med flera preparathållare för att vicka och rotera proven inklusive kryohållare för att studera frysta prover, TV-kamera, CCD-kamera för digitala bilder. Dator för hantering av bilder kopplad till nätet, laser och sublimeringsskrivare.

 

Kostnad:
Självbetjäning:             80 kr/timma
Analyshjälp:                 380 kr/timma
Extern användare:        680 kr/timma

Bokning av apparatur (EM JEM 1200EX/II (STEM))

 

 


Konfokala mikroskop

 

Zeiss Observer med LSM 700, inverterat mikroskop

Zeiss Obs

Konfokalsystem Zeiss LSM 700. Laserenhet med 4 lasrar, 405, 488, 555 och 639 nm. Dator med Zeiss ZEN-program för hantering av bilder. Bilder transporteras enklast med USB-minne. Utrustad med inkubator (värme och CO2) för studier av levande celler över längre tid (efter överenskommelse med Vesa Loitto). För specifika frågor angående ”live cell”-studier samt transienta och stabila transfektioner med fluorescenta proteiner kontakta Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se).

 

Kostnad:
Självbetjäning:             30 kr/timma
Analyshjälp:                 330 kr/timma
Extern användare:        630 kr/timma

Bokning av apparatur (LM Zeiss Inverted Confocal)

 

 

Zeiss Axio Imager med LSM 700, upprätt mikroskop

Zeiss AxioKonfokalsystem LSM 700. Systemet är utrustat med 4 laserdioder med våglängderna 405, 488, 555 och 639 nm för excitation. Motoriserat preparatbord, arbetsstation med LSM-mjukvaran ZEN. Bilder transporteras enklast med USB-minne. För specifika frågor angående studier av fixerat och immunofluorescent inmärkt material kontakta Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se).

 

Kostnad:
Självbetjäning:             30 kr/timma
Analyshjälp:                 330 kr/timma
Extern användare:        630 kr/timma

Bokning av apparatur (LM Zeiss Upright Confocal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fluorescensmikroskop

 

Arcturus, laser dissektionsmikroskop (LCM)

Arc 

Isolera rena cellpopulationer från vävnad eller cytologiska prover med en laser för t.ex. isolering av proteiner eller mRNA. För användarhjälp kontakta Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se).

 

Kostnad:
Självbetjäning:             30 kr/timma
Analyshjälp:                 330 kr/timma
Extern användare:        630 kr/timma

Bokning av apparatur (LM Olympus Arcturus (LCM))

 

 

 

 

Olympus fluorescensmikroskop med Volocity

 Olymp

Upprätt Olympus BX51 fluorescensmikroskop försett med färg-CCD-kamera och bildbehandlingsprogrammet Volocity. Epifluorescens innefattar filter för blå, grön och röd emission.

 

Kostnad:
Självbetjäning:             30 kr/timma
Analyshjälp:                 330 kr/timma
Extern användare:        630 kr/timma

Bokning av apparatur (LM Olympus Volocity)

 

Vid mikroskopet finns även dator för efterbehandling av bilder med programmet Volocity. Programmet består av 4 moduler; Acquisition (spara bilder från Olympusmikroskopet), Visualization (3D-konstruktion), Quantitation (2D-, 3D-analys) och Restoration (dekonvolution). Acquisition-modulen bokas enbart tillsammans med mikroskopet medan de övriga modulerna kan bokas var för sig eller tillsammans.

 

 

Olympus fluorescensmikroskop

 

Olympus fl

Ett fluorescensmikroskop försett med en digital videokamera.

 

Kostnad:
Självbetjäning:             30 kr/timma
Analyshjälp:                 330 kr/timma
Extern användare:        630 kr/timma

Bokning av apparatur (LM Olympus Fluorescence)

 

 

 

 

 


Ultramikrotomer

 

Ultramikrotom, Leica Ultracut UCT och Reichert Ultracut S, plus alla tillbehör.

Leica Ultra

 

 

 

 

 

 

 

 


Laboratorium

Lab1 

Lab-utrymme med dragbänkar för arbete med hälsofarliga ämnen. Värmeskåp, kritiskpunkt-apparat (CPD), frystork (FD), nedfrysningsutrustning, fryssubstitutionsanläggning, förångningsapparater, sputteranläggningar samt ”cool sputtering” med tjockleksmätare, mm.

 

 

Utöver utrustningen vid mikroskopienheten finns via Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se) möjlighet att tillgå visualiseringsutrustning samt bildbehandlingsprogrammet Imaris vid Medicinsk mikrobiologi, IKE, (se exempel nedan).

 

 

 Lab2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live cell optimerat fluorescensmikroskop med VivaTome och TIRF

 

LiveZeiss Axiovert 200, inverterat epifluorescens mikroskop med VivaTome-modul för realtids gitterbaserad, konfokal mikroskopi med vitt ljus (ej laser) och en argonlaserbaserad totalreflektionstillsats (TIRF) för grön fluorescens. Inkubator (utan CO2) och motoriserat preparatbord. Bildtagning med AxioVision 4.8. Kontakta Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se).

 

 

 

 

 

 

 

BioRad Multifotonkonfokal

 

BioVid Medicinsk mikrobiologi finns även ett konfokalt mikroskop utrustad med laser för 2-foton excitation. Radiance 2100 MP, BioRad, med inverterat Nikon Eclipse TE2000-U mikroskop och en 2-fotons MaiTailaser. Kontakta Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvotbildningsmikroskopi

 

KvotZeiss Axiovert 100M, inverterat, monokromatorbaserat kvotbildningsmikroskop för realtidsstudier av Fura-2-märkta celler för att följa intracellulärt Ca2+. Hård- och mjukvara från Photon Technology Inc. (PTI). Kontakta Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Brukargrupp på Mikroskopienheten: Karin Öllinger (ordförande), Mattias Alenius, Heriberto Rodriguez-Martinez, Annika Thorsell, Elena Wikström och Reddy Jaganmohan.


Sidansvarig: mikael.pihl@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-14