Göm menyn

Masspektrometrienheten

På enheten finns kompetens inom masspektrometri: teoretisk, metodologiskt och instrumentellt.

Vi har även datorer och analysprogram för alla våra masspektrometrar och olika applikationer.

Kostnad

Självbetjäning: 200 kr/ timme

Analyshjälp: 500kr/ timma

Extern användare: 600 kr/ timma

Definition av kostnadsnivåer

Nivå 1. Du förbereder prov och vi analyserar provet (du hyr utrustning och personal). Hjälp kan fås även med analys av data.
Nivå 2. Du analyserar själv (du hyr utrustningen). Du förbereder proverna själv, får tillgång till instrument, samt analyserar data.
Upplärning av kunnig personal krävs i förväg.

Till bokningssidan

Instrument

UltrafleXtreme MALDI system

UltrafleXtreme MALDI system (Bruker Daltonics)

Denna högpresterande MALDI TOF/TOF masspektrometer kan användas för klassiska proteomik, intakta proteiner analys, glycoproteomics, lipidomics och MALDI Imaging.

ImagePrep Matrix Deposition Device, fraktionssamlare Proteineer fcII (Bruker Daltonics) och annan laboratorieutrustning finns för vävnadssnitt preparation för MSI.

Denna MALDI masspektrometer möjliggör direkt analys av lipider på tunnskiktskromatografi platta (TLC-MALDI).

Hybrid Ion trap masspektrometer LTQ Orbitrap Velos Pro – ETD (Thermo Scientific)

Masspektrometer LTQ Orbitrap

Orbitrap är en högupplösande hybrid ion trap masspektrometer utrustad med ETD och kopplad till nano-vätskekromatografi (EASY-nLCII
eller UltiMate 3000 RSCLnano, Thermo Scientific).

Instrumentet kan användas för analys av mycket komplexa prover, karakterisering av posttranslationella modifieringar, och kvantitativ proteomik.

Mer information hittar du här:

 

HCTUltra PTM

Ion trap masspektrometer Esquire HCTultra PTM Discovery System –ETD (Bruker)

HCTultra är en ion trap masspektrometer utrustad med ETD. HCTultra är kopplad till nano-vätskekromatografi (EASY-nLC, Thermo Scientific) vilket gör att man kan analysera komplexa prov.

 

 

 

3100 OFFGEL Fractionator (Agilent)

Off-gel electrophoresis - separation av proteiner och peptider innan LC/MS analys

 

Kontakt

Maria Turkina
E-post: maria.turkina@liu.se
Telefon: 010-103 51 33 

Robert Ihnatko
E-post: robert.ihnatko@liu.se

Du hittar oss i Cellbiologihuset, ingång 65, plan 9, Campus US

Bokning

Bokning av instrument och apparatur

 


Sidansvarig: mikael.pihl@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-23