Göm menyn

Flödesenheten

Scatterplot

 

Flödesenheten ligger på plan 10 på Core Facility.

Flödesenhetens lab tel: 010-1033697

Personal till din hjälp

Florence Sjögren, tel: 010-1037718 (mini call 0740 556602)                 

Mikael Pihl: tel 010-1032292

 

Brukargrupp på Flödesenheten: Jan-Ingvar Jönsson (ordförande), Robert BlomgranJan Ernerudh, Anna Lundberg, Rosaura CasasOlle StålFlorence Sjögren (adjungerad), Mikael Pihl (adjungerad).

 

För vår dokumentation uppskattar vi om brukare av flödesenhetens instrument meddelar oss om publikationer där flödesenheten instrument har använts för att samla in data eller sortera celler. Detta hjälper oss att visa vår relevans för forskningen på HU för de som beslutar om vår finansiering.

Vi uppskattar också om användare nämner att flödesenhetens instrument har använts i publikationer, t.ex. cells were acquired using a Gallios cytometer at the flow cytometry core facility of the faculty of health sciences, eller dylikt. Om användare finner det passande uppskattas det förstås storligen om flödesenheten omnämns i acknowledgments.

 


Allmänt om flödescytometri

Hälsouniversitetets flödescentrum för cytometri finns på plan 10 på Core Facility. Flödescytometri kan användas för att mäta fysiska och biologiska egenskaper hos enstaka celler i suspension. Cellens storlek, granuläritet, receptorer på cellytan, proteiner inuti cellen och DNA är exempel på parametrar som kan studeras.

För närvarande består instrumentparken av fyra flödescytometrar varav två kan sortera celler. Alla instrumenten är anslutna till laserskrivare i ett internt nätverk men möjlighet finns med hjälp av bokningsdatorn och det interna nätnerket att även spara data på universitetets centrala fillager.

Som vid alla komplexa och känsliga instrument, finns det regler för handhavande av maskinerna. Dessutom krävs körkort för att kunna använda instrumenten. Körkortet skaffar man sig genom att bli upplärd på maskinerna via användarkurser eller att bli upplärd av en erfaren användare. Prata gärna med Florence eller Micke om detta. "In house" användarkurser kommer att ordnas vid behov.

 

För mer information om flödescytometri: www.invitrogen.com/site/us/en/home/support/Tutorials.html
Flow Analysis software that is available on the internet:
WinMDI from Scripps:
http://facs.scripps.edu/software.html
Flow Explorer from M Roederer: http://software.ronhoebe.com/indexFlowExplorer.html
MFI from U Mass: http://www.umass.edu/microbio/mfi/

Fluorochromes, filters etc:
http://flowcyt.salk.edu/fluo.html
http://www.biotium.com/
http://www.bdbiosciences.com/eu/research/multicolor/spectrum_viewer/index.jsp
http://www.bdbiosciences.com/documents/Multicolor_Fluorochrome_Guide.pdf#search=(fluorochromes)


Instrument


Cellsorterare

ARIA

Sorteraren

Instrumentet sorterar celler med hög hastighet (ca 20000 celler/sekund) och är utrustad med en UV-laser (355 nm) för 2 färger, en violett laser (405 nm) för 3 färger, en argonlaser (488 nm) för 6 färger och en HeNe-laser (633 nm) för 3 färger. 14 färger kan analyseras samtidigt, 4 vägs sortering och sortering direkt i mikrotiterplatta är möjlig. En PC är ansluten till instrumentet. Filter configuration.
Kostnad:
Självbetjäning: 120 kr/ bokad timma.
Analyshjälp: 365 kr/ bokad timma.
Extern användare: 665 kr/bokad timma

Bokning av apparatur

 

 

ARIA III

Sorterare 2Det nyaste av instrumenten är detta med sammma prestanda som ARIA och är utrustad med en violett laser (405 nm) för 6 färger, en blå laser (488 nm) för 3 färger, en grön laser (561 nm) för 5 färger och en röd laser (632 nm) för 3 färger. 17 färger kan analyseras samtidigt, 4 vägs sortering och sortering direkt i mikrotiterplatta är möjlig. En PC är ansluten till instrumentet. Filter configuration.

Additional filter info.


Kostnad:
Självbetjäning: 120 kr/ bokad timma.
Analyshjälp: 365 kr/ bokad timma.
Extern användare: 665 kr/bokad timma

Bokning av apparatur

 


Flödescytometrar

Gallios


Gallios

Ett analysinstrument från Beckman Coulter utrustat med en violett laser (405 nm) för 2 färger, en argonlaser (488 nm) för 5 färger samt en HeNe-laser (633 nm) för 3 färger. En PC är ansluten till instrumentet. Analys sker med programvaran Kaluza.

Filteruppsättning:

Blue: FL1 550SP 525BP, FL2 595SP 575BP, FL3 655SP 620/30, FL4 730SP 695/30 - alt 675BP, FL5 755LP

Red: FL6 710SP 660BP, FL7 750SP 725/20, FL8 755LP

Violet: FL9 480SP 450/50, FL10 550/40

Kostnad:
Självbetjäning: 120 kr/ bokad timma.
Analyshjälp: 365 kr/ bokad timma.
Extern användare: 665 kr/bokad timma.

Bokning av apparatur

 

 

Cube 8

Cube 8

Ett analysinstrument från Partec utrustat med blå (488nm) och röd (633nm) laser, tre detektorer på den blå och en på den röda finns i nuläget. Instrumentet är kompakt och enkelt med inbyggd dator som kör Windows 7. Analys av data utförs med fördel med programmet FCSExpress.
 

Kostnad:
Självbetjäning: 120 kr/ bokad timma.
Analyshjälp: 365 kr/ bokad timma.
Extern användare: 665 kr/bokad timma.

 

Bokning av apparatur

 

 

 


Imaging Cytometer

ImageStreamx mkII

ISX

En flödescytometer som tar bilder av celler i 12 kanaler, utrustad med blå och röd laser samt två kameror kan den mäta 9 fluoroscenskanaler plus scatter (brightfield/darkfield). Kan ta bilder i tre olika förstoringar (20X, 40X, 60X). Lämpar sig utmärkt för att följa internalisering, apoptos, kärntranslokation, kolokalisation av två eller flera markörer. Förutom intensitetdata per cell som liknar en traditionell cytometer kan man få siffror på rundhet och en mängd andra parametrar för varje cell. Provvolymer mellan 20 och 200ul accepteras, rekommenderad cellkoncentration är 20 miljoner/ml. Tar endast eppendorf rör.

 

Mer info

 

 


Masscytometer

CyTOF 2

CyTOF 2

Flödesenheten är hem till Sveriges första masscytometer, en CyTOF 2 från DVS Sciences / Fluidigm, som är en del av nationell forskningsresurs för masscytometri. Masscytometern ersätter fluorokromer med lantanidisotoper och skiljer på isotopernas massa genom time-of-flight masspektrometrisk mätning. Problem med autofluorescens och spektralt överlapp elimineras därmed och i dagsläget finns kring 40 isotoper som kan konjugeras till antikropp, samt möjlighet till live/dead märkning. Dock förlorar man möjligheten att karaktärisera cellers morfologi i och med att de förstörs och endast isotoperna detekteras.

Kontakta Jan-Ingvar Jönsson för ytterligare information.

 

 


Luminex 200

Luminex 200

Detta är ett flödesinstrument enbart avsedd att analysera fluorescerande latex kulor. Istället för att mäta proteiner en och en som vid ELISA, kan man mäta flera proteiner från ett prov samtidigt. Det går även att analysera fluorescerande magnetiska kulor. En PC är ansluten till instrumentet och programvaran är xPONENT.

För att lära sig mer om teknologin: http://www.luminexcorp.com/01_xMAPTechnology

Kostnad:
Självbetjäning: 200 kr/körning.
Analyshjälp: 625 kr/körning.
Extern användare: 925 kr/körning

Bokning av apparatur

 

 


Arbetsstationer i analysrummet, rum 301

 Analysrummet

Tre arbetsstationer finns i analysrummet, rum 301 nämligen G5 analys för analys av filer med CellquestPro, ARIA analys med programmet DIVA för analys av flödesdata från ARIA och StarStation för analys av data från Luminex samt Kaluza analys med programvaran Navios och Kaluza för analys av flödesdata från Gallios.

Bokning av apparatur

 

 

 

 

 

 


Övrigt

 

1. Flödesmöten har funnits mer eller mindre reglebundet. Dessa möten är till för oss användare, ett forum där förslag och problem angående miljön och praktisk handhavande ventileras och informella presentation av forskning och diskussioner ske. Alla användare och icke användare är välkomna att delta. Info om dessa kommer att skickas ut via email och står anslaget i fikarummet/anslagstavlor på KEF, patalogen och cellbiologin. Tillsammans gör vi detta till en trivsam arbetsplats där en stark nätverk mellan användare kan bildas.
2. Ärenden som berör Flödesenheten, såsom förslag till investeringar, regler för användning av utrustningen, identifierabara utbildningsbehov mm bearbetas av brukargruppen, som består av Jan-Ingvar Jönsson (ordförande), Robert BlomgranJan ErnerudhAnna Lundberg, Rosaura CasasOlle StålFlorence Sjögren (adjungerad), Mikael Pihl (adjungerad).


Sidansvarig: mikael.pihl@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-03