Göm menyn

Bokning av apparatur

Bokning:
Använd ditt LiU-ID för inloggning.
Välj KEF under "Institution", Cellkärnan, Flödesenheten, KEF eller Mikroskopienheten under "Område" och respektive instrument under "Objekt".
Klicka på + för den dag och tidpunkt du vill boka och logga in.
Kort beskrivning: Ange avdelning, ditt namn och telnummer, gärna ditt mobilnummer.
Full beskrivning: Ange kostnadsställe och vart fakturan skall skickas samt specifik information för vissa instrument på Flödesenheten.
Längd: Välj bokningstidens längd.
Typ: Ändra inte detta (Lab och gruppmöte)
Klicka på <Spara>
Avbokning och ändring av bokad tid: Klicka på bokad tid och logga in. Endast du som har bokat en tid kan göra detta.
Kalenderns utseende kan ändras mellan "Visa dag", "Visa vecka" eller "Visa månad".

Flödesenheten:
OBS! ANGE ALLTID KOSTNADSSTÄLLE VID BOKNING AV INSTRUMENT PÅ "FULL BESKRIVNING"!
ARIAN: Notera under "Full beskrivning" nosselstorlek (70 eller 100 µm), kylning eller rumstemperatur för prover, sorteringsmedia (eppendorf-, små - eller stora rör, plattyp med antal brunnar) samt om du vill använda UV-lasern.
GALIOS: Om du inte använder standardfilter (PE-Cy5.5) för FL4 var vänlig ange vilken fluorokrom du skall använda.
 

Mikroskopienheten:

Konfokaler: Alla nya användare av konfokalmikroskopi måste boka ett introduktionspass med Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se).
 

BOKNINGSKALENDERN

 


Sidansvarig: mikael.pihl@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-26