Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Bokning av apparatur

Bokning:
Använd ditt LiU-ID för inloggning.
Välj KEF under "Institution", Cellkärnan, Flödesenheten, KEF eller Mikroskopienheten under "Område" och respektive instrument under "Objekt".
Klicka på + för den dag och tidpunkt du vill boka och logga in.
Kort beskrivning: Ange avdelning, ditt namn och telnummer, gärna ditt mobilnummer.
Full beskrivning: Ange kostnadsställe och vart fakturan skall skickas samt specifik information för vissa instrument på Flödesenheten.
Längd: Välj bokningstidens längd.
Typ: Ändra inte detta (Lab och gruppmöte)
Klicka på <Spara>
Avbokning och ändring av bokad tid: Klicka på bokad tid och logga in. Endast du som har bokat en tid kan göra detta.
Kalenderns utseende kan ändras mellan "Visa dag", "Visa vecka" eller "Visa månad".

Flödesenheten:
OBS! ANGE ALLTID KOSTNADSSTÄLLE VID BOKNING AV INSTRUMENT PÅ "FULL BESKRIVNING"!
ARIAN: Notera under "Full beskrivning" nosselstorlek (70 eller 100 µm), kylning eller rumstemperatur för prover, sorteringsmedia (eppendorf-, små - eller stora rör, plattyp med antal brunnar) samt om du vill använda UV-lasern.
GALIOS: Om du inte använder standardfilter (PE-Cy5.5) för FL4 var vänlig ange vilken fluorokrom du skall använda.
 

Mikroskopienheten:

Konfokaler: Alla nya användare av konfokalmikroskopi måste boka ett introduktionspass med Vesa Loitto (vesa.loitto@liu.se).
 

BOKNINGSKALENDERN

 


Page manager: mikael.pihl@liu.se
Last updated: 2015-03-26