Göm menyn

Internt BKV
 

Reproduktionsforskning

Nyheter

Fortsatt lugn återgång till campusläge

Under andra halvan av höstterminen fortsätter den stegvisa återgången från distans- till campusläge. Men det blir fortsatta restriktioner för att förhindra att spridningen av coronaviruset tar ny fart bland studenter och medarbetare.

LiU-Cancer Webinar on Nov 24th

As a substitute for seminars in person, LiU-Cancer will host a series of webinars in November and December 2020. Webinars will always take place on Tuesdays between 15:30-16:15.
The first one takes place on November 24th at 15:30-16:15 with speaker Eros Lazzerini Denchi. Title of the webinar: Telomeres in Stem Cells and Cancer.
Read more by clicking the heading.

Nästa BKV-kollegium den 28/10

Välkommen att delta vid nästa BKV-kollegium kl. 12-13 onsdagen den 28 oktober. Kollegiet äger rum via Zoom. Läs mer via rubriken.

Kompletteringsutbildningen för Biomedicinska analytiker med utländsk examen VT2021

Under våren 2021, 25 januari tom 1 april, ska studenterna på Kompletteringsutbildningen för Biomedicinska analytiker (BMA) med utländsk examen termin 4 utföra sina individuella examensarbeten (15hp, 10 veckor). Vi söker nu efter potentiella projekt och handledare för dessa arbeten. Vi är mycket intresserade av att få kontakt även med dem som kan tänka sig att ta emot en student, även om ett specifikt projekt inte är definierat ännu! Klicka på rubriken för att läsa mer.

Extrainsatt BKV-kollegium den 11 november

Välkommen till ett extrainsatt kollegium mellan kl. 12-13 den 11 november.
Agenda:
• Information och dialog om arbetet med internhyra
• Aktuellt om distansläget
Join Zoom Meeting
https://liu-se.zoom.us/j/62331248755?from=addon

Uppföljning av ramavtal - Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

LiU:s ramavtal för Elektronikutrustning och elektronikkomponenter har varit gällande sedan augusti 2018. Beställare har uttryckt ett intresse att träffa leverantörer/slutanvändare och berätta mer om hur ramavtalet används för just deras verksamhet. Leverantörerna har uttryckt samma önskan och vill ha mer kontakt med slutanvändarna. Därför vill Upphandlingsenheten flagga för möjlighet att via Teams ”träffa” Elfa och RS Components. Läs mer om detta via rubriken.

Uppdatera dig kring GDPR – Gå webbutbildningen!

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all hantering av personuppgifter och alla medarbetare som hanterar personuppgifter behöver känna till grunderna i dataskyddsförordningen. Vi vill påminna er att på LiU:s dataskyddssida finns korta informationsfilmer, FAQ, malltexter och riktlinjer. Mycket av materialet finns på både engelska och svenska. Vi vill utmana er att alla medarbetare ska gå webbutbildningen inom GDPR.
Läs mer via rubriken.

Introduktionsdag för nyanställda

Torsdag 5 november klockan 08.30 - 11.00 anordnas en introduktion med bland annat rektor och universitetsdirektören för alla nyanställda på LiU. Introduktionen hålls på svenska.

Möjlighet att få ansökningar till Vetenskapsrådet granskade i vår

Grants and Program Offices (GPO) erbjuder i vår granskning av ansökningar till Vetenskapsrådet för 2021 års utlysningar gällande etableringsbidrag och projektbidrag för forskare med en akademisk ålder 2–7 år efter disputation.

Kurs om etik, värdegrund och arbetsmiljö för medarbetare vid BKV

Är du en ny medarbetare vid BKV? Då vill vi att du deltar i en kort kurs som täcker olika aspekter av etik, grundläggande värderingar och arbetsmiljö vid BKV. Kursen ges på engelska och kommer att hållas onsdagen den 18 november mellan kl. 13-17 via Zoom.

Fler nyheter från IKE

Knapp till Core Facility
Knapp till krisledning
Knapp till verksamhet i distansläge
Knapp till forslagsladan
Knapp till dataskydd
Knapp till EKUS
Knapp till Nya Ladok
Knapp till IT-blogg

Kontakt - Funktionsadresser


Anmäl dig till BKV:s veckobrev / Sign up for BKV's weekly newsletter

Anmäl dig till distributionslistan för BKV:s veckobrev genom att skicka ett mail till Eva Åström,
e-post: 
eva.i.astrom@liu.se.

Sign up for the distribution list for BKV's weekly letter by sending an e-mail to Eva Åström,
e-mail: eva.i.astrom@liu.se.Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-29