Göm menyn

Internt BKV
 

Reproduktionsforskning

Nyheter

Övergångsperiod med interna sidor under 2020

Då arbetet med ett nytt intranät vid LiU pågår kommer vi under en period behöva använda oss av de befintliga interna sidor som finns på old.liu.se/medfak/ike. Under våren kommer det mer information kring hur arbetet går och när alla släpps in i det nya intranätet. Fram till dess kommer vi behöva använda oss av de gamla IKE-sidorna. Intranätsprojektet har en egen central sida där du får lägesrapporter, FAQ och information i stort (https://liuonline.sharepoint.com/sites/nytt-intrant-pa-LiU)

Mer info kommer fortlöpande efter årsskiftet.

Coronaviruset (Uppdaterat 2020-02-26)

Folkhälsomyndigheten har förändrat sin riskbedömning och bedömer nu att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som har smittats av coronaviruset utomlands. Vad kan du och jag, som nyligen har rest från områden där coronaviruset sprids, göra för att undvika smittspridning? Läs mer via rubriken!

Samtliga medarbetare får dispens när lokaler stänger nattetid

LiU har fattat beslut om riktlinjer för användning av lokaler. Det får bl.a. konsekvenser för oss på Campus US genom att våra lokaler stängs nattetid (23:00 – 05:00) från och med 15.e mars 2020. Det krävs framöver dispens för medarbetare som avser arbeta nattetid.

BKV:s ledning har beslutat att ansöka om dispens för samtliga medarbetare (anställda och stipendiater) vid BKV, förutom medarbetarna inom verksamhetsstödet. Mats Söderström är den ansöker om dispens och gör alltså det för samtliga medarbetare.

Mer information om beslutet finns via rubriken.

Nytt intranät vid BKV - Delge dina synpunkter

Just nu pågår ett arbete på centralt håll med att sjösätta ett nytt intranät för hela universitetet. BKV är en av de första institutionerna som kommer släppas in under 2020. Implementeringen kommer innebära en hel del jobb med innehåll, layout och informationsstruktur m.m.

Därför är det viktigt för oss att få reda på vad du som medarbetare tycker är viktigt och nödvändigt att ha tillgängligt i ett intranät? Vad skulle du behöva ha hjälp med för att underlätta i din vardag?

Svara gärna på enkäten som du hittar via rubriken och dela med dig av dina synpunkter.

Dags att söka SSF Industridoktorand 2020

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden och ska resultera i en doktorsexamen. Läs mer via rubriken.

Rektor har beslutat om riktlinjer för inspelade moment

I januari fattade rektor beslut om riktlinjer för inspelade moment inom grund- och forskarutbildning. I nuläget får det inga omedelbara konkreta följder, utan det är en uppmaning till respektive institution att ta fram lokala riktlinjer för hur mycket arbetstid lärare ska få i sin tjänst för framtagande och användning av inspelat material.

Rektors beslut innehåller dels en mall för hur ett sådant institutionsbeslut kan se ut, inklusive vilka frågor som bör besvaras, dels en checklista med råd och tips till lärare som vill arbeta med digitaliserat undervisningsmaterial. Läs mer via rubriken.

Föreläsning om pedagogisk meritering den 31 mars

Katarina Winka kommer till LiU för att berätta om hur Umeå universitet har arbetat med pedagogisk meritering och framtagande av modell för att belöna pedagogisk skicklighet. Föreläsningen är till för alla som är intresserade av dessa frågor, exempelvis du som är lärare eller har uppdrag i en anställningsnämnd, eller liknande. Anmälan är öppen!

Anmäl dig till Pedagogikdagarna!

Temat för årets Pedagogikdagar är "Framtidens lärande". Det är ett späckat program både i Norrköping (17 mars) och i Linköping (18 mars). Läs igenom programmet, gör dina val och skicka in din anmälan. Välkommen, hälsar Didacticum.

Schablonsemester för lärare och doktorander under 2020

Under 2020 kommer schablonsemestern för lärare och doktorander att läggas ut följande datum:
28 dagar (för dig som inte fyllt 30 år) läggs ut 22/6 – 29/7
31 dagar (from det år man fyller 30 år) läggs ut 22/6 – 3/8
35 dagar (from det år man fyller 40 år) läggs ut 22/6 – 7/8

Vi vill uppmana till att se över saldot för sparade semesterdagar och i mån av tid ta ut dessa, alternativt löneväxla till pension. Det är i nuläget inte möjligt att spara mer än 30 dagar. Senast den 31 december 2022 ska samtliga medarbetare vara nere i max 30 sparade dagar, till skillnad från tidigare max 35.

Reminder - Last request to report the use of research animals

Since the yearly report of research animals is an obligation that we cannot simply forget, please spend the time it takes to complete this request. Jordi Altimiras, director of animal testing, have to report these numbers on March 1st and need the time to compile all the information. If he does not have your numbers this Thursday, February 27th he will report the information he has from Tbase which will be incorrect in most cases. Not doing it on time will only create problems for the university, so please complete this request!

Fler nyheter från IKE

Kontakt - Funktionsadresser

 

 

Knapp till forslagsladan
Knapp till krisledning
Knapp till dataskydd
Knapp till Nya Ladok
Knapp till IT-blogg
Knapp till omorganisation

 

vetenskapsrådets utlysningar 2019

VR

Datum för kommande utlysningar 2019. Läs mer


 

Nyhetsbrev

 Anmäl dig till BKV:s veckobrev / Sign up for BKV's weekly newsletter

Anmäl dig till distributionslistan för BKV:s veckobrev genom att skicka ett mail till Eva Åström, e-post: eva.i.astrom@liu.se.

Sign up for the distribution list for BKV's weekly letter by sending an e-mail to Eva Åström, e-mail: eva.i.astrom@liu.se.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-27