Göm menyn

Aktuella utlysningar 

Här hittar du ett urval aktuella utlysningar för både forskare och teknisk personal.

 

Se även Grants Office sida för utlysningar från svenska finansiärer.

 


Fond för teknisk personal

En fond har upprättats med syfte att ge teknisk personal anställd vid BKV möjlighet att delta i konferensresor tillsammans med den forskargrupp där de är verksamma samt omfatta bidrag till avgift och resekostnader för deltagande i relevanta kurser utanför LiU. Fonden kan inte användas för att finansiera böcker.

Här finner du ansökningsformulär och mer information.

 


Resebidrag

Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond 

Wenner-Gren Stiftelserna

Cancerfonden

Hjärt- och Lungfonden

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-22