Göm menyn

Vägledning vid inköp av varor och tjänster vid LiU

Som statlig myndighet ska Linköpings universitet följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda vid LiU som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp.

Juridiken kring upphandling kan upplevas som snårig och såväl krav på lagefterlevnad som tillsynen av att LiU följer LOU och är trogen ingångna avtal har intensifierats under de senaste åren.

Här har vi samlat relevanta länkar och uppgifter om hur du ska gå tillväga när du ska göra en upphandling eller ett köp och vem du ska kontakt för att få stöd i ditt arbete. Här på insidan finner du relevant och uppdaterad info kring inköp och upphandling.

 

Som ett stöd för dig som ska köpa in en vara eller tjänst finns en lathund "Vägledning vid inköp av varor och tjänster till LiU". Bilden nedan förklarar schematiskt hur man avgör om man ska beställa från ett befintligt ramavtal eller göra en upphandling.

Nya beloppsgränser från 1 januari 2020

Nya tröskelvärden och prisbasbelopp påverkar de beloppsgränser som gäller vid LiU för olika typer av inköp och upphandling.

En uppdaterad version av ”Beloppspilen” och ”Lathund för inköp och upphandling” finns att ladda hem nedan, med de nya värdena.

Lathund inköp och upphandling 2020

Quick guide purchase and procurement 2020

Viktiga beloppsgränser 2020

Important thresholds 2020

 

 

 

 

 

pil beloppUnder Elisabet Holléns sjukfrånvaro hänvisas inköpsfrågor enligt följande;

Rikard Karlsson (ekonom vid EKUS) för inköpsärenden upp till tre prisbasbelopp, 139 500 SEK. Han är i mån av tid behjälplig även med inköpsärenden av enklare karaktär upp till 586 907 SEK. Upphandlingsenheten stödjer också i dessa ärenden och ansvarar för alla upphandlingar över 586 907 SEK.

 

Kontakt

Inköpshandläggare:
Elisabet Hollén (sjukskriven)

Frågor om direktupphandlingar under 3 pbb kontakta Rikard Karlsson:
E-post: rikard.karlsson@liu.se

Registrator upphandlingsärenden:
E-post: registrator@ike.liu.se

Centrala upphandlingsfunktionen:
E-post: upphandling@liu.se

 

relaterade länkar

Knapp Raindance

TendSignknapp

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-17