Göm menyn

Rutin för avtalsgranskning vid BKV

Det här är BKVs rutin för avtal. Stegen nedan förklarar hur processen bör gå till i samband med avtalsgranskning.

 

arrow

 

Forskaren kontaktar institutionens avtalssamordnare.

 

 

arrow-two

 

Avtalssamordnaren ger ärendet ett diarienummer och skickar avtalet till juristenheten för granskning.

 

arrow-three

 

Juristenheten kontaktar avtalssamordnaren och meddelar vilken jurist som kommer handlägga ärendet samt ungefärlig tid för granskning.

 

arrow-four

 

Juristenheten återkopplar synpunkter till berörd forskare och avtalssamordnare för vidare kontakt med motpart.

 

arrow-five

 

Avtalssamordnaren ombesörjer underskrift.

 

 

arrow-six

 

Avtalet klassificeras av ekonomifunktionen vid BKV.

 

 

arrow-seven

 

Avtalssamordnaren diarieför och skickar en kopia till ekonomifunktionen och berörd forskare.

 

 

Avtal ska alltid ha passerat juristenheten innan underskrift av prefekt/proprefekt + universitetsdirektör.

  • Prisbasbeloppet (pbb) för 2020 uppgår till 47 300 kronor. Sju (7) pbb uppgår således till 331 100 kr. Signeras av prefekt.
  • Överstigande sju prisbasbelopp (över 331 100 kronor) ska signeras av universitetsdirektören.

Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-15