Göm menyn

HR - Personal

Personalfunktionen arbetar med frågor som rör anställningar och anställningsvillkor, lön, rekrytering, pension, försäkringar, arbetsmiljö mm.

Som chef eller medarbetare kan du vända dig till HR-funktionen för att få råd och stöd i frågor som rör rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering mm.

Till vänster finns information och rutiner som är specifika för BKV inom personalområdet vad gäller semester och stipendier. Till höger finns en länk till HR-enhetens hemsida där du hittar gemensam information för LiU inom området samt länk till LiUs personalblanketter.

Om du behöver råd och stöd inom personalfrågor kontakta:

  • Anette Wiklund, HR-partner
    främst mot avdelningarna BARNAF, BKH, II, KK, KOO och SOK
  • Helena Jonsson, HR-partner
    främst mot avdelningarna CELLB, CSAN, LÄFO, MMV, NEUROB och VS
  • Emma Törnqvist, HR-partner
  • Eva Åström, internationell koordinator
  • Gesine Ensle, HR-samordnare

HR-funktionen är en del av BKVs kansli i hus 511, plan 12. Administrativ chef är närmaste chef för medarbetarna på personalfunktionen.
 

Kontakt

Funktionsmail (nyttjas för generella enklare HR-frågor): HR@bkv.liu.se

Helena Jonsson,
HR-partner
Telefon: 013-28 66 89
E-post: helena.jonsson@liu.se

Emma Törnqvist,
HR-partner
Telefon: 013-28 11 32
emma.tornqvist@liu.se

Anette Wiklund,
HR-partner
Telefon: 013-28 68 41
E-post: anette.wiklund@liu.se

Eva Åström,
internationell koordinator
Telefon: 013-28 68 60
E-post: eva.i.astrom@liu.se

Gesine Ensle,
HR-samordnare
Telefon: 013-28 21 42
E-post: gesine.ensle@liu.se

Support löneenheten
Telefon: 013-28 69 00
E-post: lon@liu.se
 

relaterade länkar

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-23