Göm menyn

Semester

Som anställd har du rätt till betald semester redan första året. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Antalet semesterdagar du tjänar in under din anställningstid framgår av lönespecifikationen.sovande person

Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att du som arbetstagare får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti, varav tre ska vara sammanhängande. Den som har mer än 20 semesterdagar får spara överskjutande dagar. Du får max ha 30 sparade dagar.

Vid LiU tillämpas två olika semesterrutiner – en för teknisk och administrativ personal och en för anställda med oreglerad arbetstid.

Teknisk och administrativ personal ansöker om semester vid varje tillfälle via HR-webben, Primula.

För anställda med oreglerad arbetstid tillämpas ett förenklad administrativt system för registrering av semesteruttag, vilket innebär att all innevarande års semester läggs ut av löneenheten under sommarmånaderna. Den anställde ansvarar själv för att planera arbetet i samråd med närmaste chef så att all semester tas ut under kalenderåret. Rutinen bekräftas skriftligen vid nyanställning. Den som inte avser att ta ut all innevarande års semester ska lämna in semesteransökan på blankett senast den 31 maj varje år för godkännande av prefekt.


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-12