Göm menyn

Rekrytering av teknisk personal och postdoktorer

Det är avdelningschefen på respektive avdelning som ansvarar för att hålla samman rekrytering av teknisk personal och postdoktorer.

Forskningsledaren initierar behov av rekrytering hos avdelningschef och processen sker sedan i samråd med HR-funktionen. HR-partners och administrativ personal inom HR och på avdelningen finns som stöd och är behjälpliga med hantering av rekrytering och anställning.

Rekryteringsprocess

(Processen finns även att hämta i utskriftsvänlig form under relaterade länkar i högerkolumnen)

1. Initiering

 • Forskningsledaren kontaktar ekonom för budgetgenomgång
 • Forskningsledaren initierar rekrytering hos avdelningschefen
 • Avdelningschefen beaktar eventuella omplaceringsärenden/ofinansierade medarbetare (BKV/LiU) samt personer med LAS-företräde
 • Forskningsledaren skickar underlag för anställning inklusive budget till avdelningschefen

2. Beslut om rekrytering

 • Avdelningschefen ser över och godkänner underlaget och skickar det vidare tillsammans med budget till hr@bkv.liu.se

3. Annonsering (ca 4 veckor, annonseringstid som regel 3 veckor)

 • HR förbereder annonsen och publicerar i valda kanaler (minst LiU och Platsbanken)
 • Behörighet i ReachMee ges till forskningsledare, avdelningschef samt fler vid behov
 • HR förser avdelningschef och forskningsledare med bedömningsmatris för urval, samt meddelar sista ansökningsdag

4. Urval (0-4 veckor)

 • Forskningsledaren gör, i dialog med avdelningschef, ett urval och dokumenterar i bedömningsmatrisen
 • Forskningsledaren, i samråd med HR-partner och/eller avdelningschef, gör intervjuer och tar eventuella referenser
 • Förslag på kandidat skickas till HR tillsammans med bedömningsmatrisen och löneförslag
 • Forskningsledaren återkopplar till kandidater som intervjuats, men ej erbjudits anställning

5. Beslut om anställning

 • Prefekten godkänner anställningen och sätter lönetak som skickas tillbaka till avdelningschefen
 • Avdelningschefen löneförhandlar och skickar signerat yttrande till HR tillsammans med information om överenskommen lön och startdatum

6. Administration (2-3 veckor, vid rekrytering utanför Sverige fördröjs administrationsprocessen)

 • HR inhämtar vid behov kompletterande information från kandidaten
 • Kommer kandidaten från land utanför EU/EES upprättas mottagningsavtal för ansökan om uppehållstillstånd (HR i samråd med forskningsledare)
 • HR förbereder anställningsavtal och ansöker vid behov om samordningsnummer
 • Anställningsärendet granskas av LSG (sker via Primula, 7 kalenderdagar)
 • Avtalet signeras av prefekt och ny medarbetare, och introduktionsprocessen tar vid

Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-03