Göm menyn

Institutionsstyrelse 2018 - 2020

Ordförande, prefekt Suppleant
Anders Fridberger Peter Påhlsson
   
Ordinarie ledamöter: Lärare Suppleanter
Maria Jenmalm Anna Fahlgren
Preben Kjölhede Neil Lagali
Tomas Lindahl Jonas Broman
Colm Nestor Anna Fahlgren/Neil Lagali
Karin Persson  Mats Lindahl
Karin Öllinger, vice ordförande Katarina Kågedal
Anita Öst Simin Mohseni
   
Ordinarie ledamot: Teknisk personal Suppleant
Lovisa Holm Åsa Schippert
   
Ordinarie ledamot: Administrativ personal Suppleant
Katarina Kärling Ann Pierre
   
Ordinarie ledamot: Forskarutbildning Suppleant
Johanna Hengen Andrea Molinas
   
Ordinarie ledamot: Grundutbildning Suppleant
Olivia Olovsson Erik Wängstam
   
Adjungerade  
Johanna Forsell Administrativ chef
Peter Påhlsson   Proprefekt FO
Ann-Charlott Ericson Proprefekt GU
Annelie Lindström Forskarutbildningsstudierektor
Chatarina Malm Sekreterare
Gesine Ensle Sekreterare
John Karlsson Kommunikatör
Helena Jonsson HR-partner

 

 

Mötestider 2020

Första torsdagen i varje månad mellan kl 08:30-11:30

Höstterminen 2020

  • 3 september 
  • 1 oktober
  • 5 november
  • 26 november

Ärenden skall vara institutionsstyrelsens sekreterare tillhanda senast 2 veckor innan nästkommande möte (gäller inte anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats)

Föredragningslista

Protokoll

Rutiner


Handlingar kommande styrelsemöte

 

 

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-29