Göm menyn

Avdelningar och enheter

Inom BKV finns ett 30-tal forskningsområden med speciellt utsedda ämnesföreträdare. Dessa områden är organiserade i åtta olika avdelningar samt ett nationellt kunskapscenter.

För att stödja BKV:s forskning och undervisning finns även avdelningen för verksamhetsstöd samt avdelningen för service och infrastruktur.

Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Peter Bang, avdelningschef
E-post: peter.bang@liu.se

Andreea Tanasa, samordnare
E-post: andreea.tanasa@liu.se

Avdelningen för cellbiologi (CELLB)

Karin Öllinger, avdelningschef
E-post: karin.ollinger@liu.se

Ella Sheiko, samordnare
E-post: ella.sheiko@liu.se

Avdelningen för inflammation och infektion (II)

Anders Ljungman, avdelningschef
E-post: anders.Ljungman@liu.se

Sonia Lander, samordnare
E-post: sonia.lander@liu.se

Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO)

Oliver Gimm, avdelningschef
E-post: oliver.gimm@liu.se

Andreea Tanasa, samordnare
E-post: andreea.tanasa@liu.se  

Avdelningen för klinisk kemi (KK)

Jorma Hinkula, avdelningschef
E-post: jorma.hinkula@liu.se

Margareta Klang, samordnare
E-post: margareta.klang@liu.se

Avdelningen för läkemedelsforskning (LAFO)

Eva Lindström, avdelningschef
E-post: eva.lindstrom@liu.se

Madeleine Törngren, samordnare
E-post: madeleine.torngren@liu.se

Avdelningen för molekylär medicin och virologi (MMV)

Marie Larsson, avdelningschef
E-post: marie.Larsson@liu.se

Margareta Klang, samordnare
E-post: margareta.klang@liu.se

Avdelningen för neurobiologi (NEURO)

Jonas Broman, avdelningschef
E-post: jonas.broman@liu.se

Ella Sheiko, samordnare
E-post: ella.sheiko@liu.se

Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK)

Stefan Stenfelt, avdelningschef
E-post: stefan.stenfelt@liu.se

Andreea Tanasa, samordnare
E-post: andreea.tanasa@liu.se

Avdelningen för service och infrastruktur (SOI)

Johan Brask, avdelningschef
E-post: johan.brask@liu.se

Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Johanna Forsell, avdelningschef
E-post: johanna.forsell@liu.se

Enheter inom VS Enhetschef E-post
Utbildningsnära administration (UTBAD) Ann-Charlott Ericson Ann-Charlott.ericson@liu.se

Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

Markus Heilig, avdelningschef
E-post: markus.heilig@liu.se

Ulla Svensson Bater, samordnare
E-post: ulla.svensson.bater@liu.se

Enheter inom CSAN Enhetschef E-post
Produktion Ann-Charlotte Johansson ann-charlotte.Johansson@liu.se

Nationellt kunskapscenter Barnafrid (BARNAF)

Laura Korhonen, avdelningschef
E-post: laura.Korhonen@liu.se

Anna Törnlööf, samordnare
E-post: anna.tornloof@liu.se

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-27