Göm menyn

Avdelningar och enheter

Inom IKE finns ett 30-tal forskningsområden med speciellt utsedda ämnesföreträdare. Dessa områden är organiserade i åtta olika avdelningar samt ett nationellt kunskapscenter.

För att stödja IKEs forskning och undervisning finns även avdelningen för verksamhetsstöd samt avdelningen för service och infrastruktur.

Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Ulf Samuelsson, avdelningschef
E-post: ulf.samuelsson@liu.se

Andreea Tanasa, samordnare
E-post: andreea.tanasa@liu.se

Avdelningen för cellbiologi (CELLB)

Karin Öllinger, avdelningschef
E-post: karin.ollinger@liu.se

Anna Weinhofer, samordnare
E-post: anna.weinhofer@liu.se

Avdelningen för hematopoes och utvecklingsbiologi (HUB)

Marie Larsson, avdelningschef
E-post: marie.Larsson@liu.se

Margareta Klang, samordnare
E-post: margareta.klang@liu.se

Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO)

Oliver Gimm, avdelningschef
E-post: oliver.gimm@liu.se

Andreea Tanasa, samordnare
E-post: andreea.tanasa@liu.se  

Avdelningen för klinisk kemi (KK)

Jorma Hinkula, avdelningschef
E-post: jorma.hinkula@liu.se

Margareta Klang, samordnare
E-post: margareta.klang@liu.se

Avdelningen för logopedi, audiologi och otorhinolaryngologi (LOA)

Christina Samuelsson, avdelningschef
E-post: christina.samuelsson@liu.se

Marie Malander, samordnare
E-post: marie.malander@liu.se

Avdelningen för mikrobiologi, infektion och inflammation (MII)

Anders Ljungman, avdelningschef
E-post: anders.Ljungman@liu.se

Margareta Klang, samordnare
E-post: margareta.klang@liu.se

Avdelningen för neurobiologi (NEUROB)

Jonas Broman, avdelningschef
E-post: jonas.broman@liu.se

Anna Weinhofer, samordnare
E-post: anna.weinhofer@liu.se

Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap (NIV)

Anders Ljungman, avdelningschef
E-post: anders.ljungman@liu.se

Gesine Ensle, samordnare
E-post: gesine.ensle@liu.se

Avdelningen för service och infrastruktur (SOI)

Johan Brask, avdelningschef
E-post: johan.brask@liu.se

Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Helena Blackert, avdelningschef
E-post: helena.blackert@liu.se

Enheter inom VS Enhetschef E-post
Verksamhetsnära administration (VERAD) Anette Wiklund anette.wiklund@liu.se
Utbildningsnära administration (UTBAD) Ann-Charlott Ericson Ann-Charlott.ericson@liu.se

Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

Markus Heilig, avdelningschef
E-post: markus.heilig@liu.se

Ulla Svensson Bater, samordnare
E-post: ulla.svensson.bater@liu.se

Enheter inom CSAN Enhetschef E-post
Produktion Ann-Charlotte Johansson ann-charlotte.Johansson@liu.se

Nationellt kunskapscenter Barnafrid (BARNAF)

Laura Korhonen,  tf avdelningschef
E-post: laura.Korhonen@liu.se

Emma Widarsson, samordnare
E-post: emma.widarsson@liu.se

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-20