Göm menyn

Webben - liu.se


Vår webbplats, liu.se, har varit igång sedan mitten av februari 2017. Den riktar sig främst till våra externa besökare - forskare, samverkanspartners, forskningsfinansiärer, studenter, journalister, potentiella studenter och medarbetare m.fl. Här publicerar vi innehåll av externt intresse. 

Vår gamla webb som kommer att leva kvar en tid framöver, Insidan, innehåller internt material som vi som anställda på LiU behöver i vårt arbete.

Varje medarbetare har en egen medarbetarsida på liu.se och samtliga forskare har möjlighet att publicera information om sin forskningsverksamhet. 

Medarbetarsida

Syfte: att ge besökare en bra sammanfattande presentation om dig som anställd vid LiU. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss.

Målgrupper: forskare, medarbetare, journalister, studenter m.fl.

Forskningsverksamhetssida

Syfte: att sprida och nyttiggöra kunskap som utvecklar samhället. Vi vill profilera och positionera LiU i forskarvärlden. På den här sidan kan du presentera din forskning, forskningsgrupper, forskningsprojekt, medarbetare etc.

Målgrupper: forskare, forskningsfinansiärer, studenter, samarbetspartners m.fl.

 


 

Så här gör du - några instruktioner

Medarbetarsida

Kom i håg:

  • Din porträttbild laddar du upp via Min IT. Gå in på Mina uppgifter/Fotohantering/Välj foto och följ instruktionerna.

1. Skriv en mening som anknyter till dig (denna text hänger ihop med namn och bild på sidan). Max 250 tkn inkl blanksteg.

Medarbetarsida 1

2. Skriv en rubrik och en kort populärvetenskaplig text om ditt uppdrag/forskning vid LiU. Se exempel nedan:

Medarbetarsida 2

3. Har du publikationer som du vill visa på din medarbetarsida? Vi hämtar från DiVA.

4. Om du vill, ange de tre viktigaste publikationerna som du vill lyfta fram.

5. Vill du ha med de viktigaste punkterna från ditt CV? Skriv ner i punktform. Du kan också bifoga ditt CV i pdf-format så lägger vi upp det på din sida.

6. Ange gärna om du har utbildningsuppdrag.

7. Ange ev nätverk du ingår i, formella uppdrag du har etc.

 

Forskningsverksamhetssida

Kom i håg:

  • Vi behöver din text både på svenska och engelska
  • Du kan skriva om din forskning i ett vanligt word-dokument enligt instruktionerna nedan alt. ladda ner en mall:
  • Kom ihåg att bifoga stora, högupplösta bilder  

1. Ange rubrik/titel på din forskningsverksamhet.

Rubrik

2. Skriv en ingress/inledning samt en text om din forskning - mål, syfte, bakgrund, metoder, tekniker o dyl. Dvs det som du vill sprida om din forskning till våra externa besökare.

Ingress-text

3. Ange vem/vilka, inkl. LiU-id, som ingår i din forskningsgrupp och/eller projekt.

Medarbetare

4. Forskningsområde - välj ett eller flera forskningsområden som din forskning tillhör. Här hittar du de olika forskningsområdena inom medicin

Forskningsområde

Kontakt

Har du frågor? Vill du göra ändringar på någon av dina sidor? Eller vill du skicka in ditt material?

Kontakta:
John Karlsson, kommunikatör

Ulrik Svedin, kommunikatör

Inspiration

Medarbetarsidor att inspireras av:

Forskningsverksamhetssidor att inspireras av:

Länkar

  • liu.se
  • Min IT (när du ska ladda upp ditt personporträtt, uppdatera besöksadress mm)

Mallar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-18