Göm menyn

Kommunikation

Här hittar du främst information om vår webbplats och hur du gör när du vill få något publicerat på den. Här hittar du även länkar som går till andra verktyg inom kommunikationsområdet.

Vår webbplats, liu.se, har varit igång sedan mitten av februari 2017. Den riktar sig främst till våra externa besökare - forskare, samverkanspartners, forskningsfinansiärer, studenter, journalister, potentiella studenter och medarbetare m.fl. Här publicerar vi innehåll av externt intresse. 

Vår gamla webb som kommer att leva kvar en tid framöver, Insidan, innehåller internt material som vi som anställda på LiU behöver i vårt arbete.

Varje medarbetare har en egen medarbetarsida på liu.se och samtliga forskare har möjlighet att publicera information om sin forskningsverksamhet. 

Medarbetarsida

Syfte: att ge besökare en bra sammanfattande presentation om dig som anställd vid LiU. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss.

Målgrupper: forskare, medarbetare, journalister, studenter m.fl.

Forskningsverksamhetssida

Syfte: att sprida och nyttiggöra kunskap som utvecklar samhället. Vi vill profilera och positionera LiU i forskarvärlden. På den här sidan kan du presentera din forskning, forskningsgrupper, forskningsprojekt, medarbetare etc.

Målgrupper: forskare, forskningsfinansiärer, studenter, samarbetspartners m.fl.

 


Kontakta kommunikatörerna

Vill du ha stöd eller svar på frågor om webbpublicering, mejla till John Karlsson eller Ulrik Svedin, som sköter de flesta publiceringarna åt BKV.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-14