Göm menyn

Institutionsstyrelse 2021 - 2023

Ordförande, prefekt Suppleant
Peter Påhlsson     Ann-Charlott Ericson
   
Ordinarie ledamöter: Lärare Suppleanter
Maria Jenmalm Anna Ekström
Preben Kjölhede Karin Åkesson
Neil Lagali Jonas Broman
Simin Mohseni  Marie Larsson
Colm Nestor Jonas Wetterö
Karin Persson  Mats Lindahl
Daniel Wilhelms Katarina Kågedal
   
Ordinarie ledamot: Teknisk personal Suppleant
Lovisa Holm Carolin Jönsson
   
Ordinarie ledamot: Administrativ personal Suppleant
Katarina Kärling Ann Pierre
   
Ordinarie ledamot: Forskarutbildning Suppleant
Johanna Hengen Andrea Molinas
   
Ordinarie ledamot: Grundutbildning Suppleant
Olivia Olovsson Erik Wängstam
   
Adjungerade  
Johanna Forsell Administrativ chef
Ann-Charlott Ericson Proprefekt GU
Tomas Lindahl Proprefekt FU
Annelie Lindström Forskarutbildningsstudierektor
Chatarina Malm Sekreterare
Gesine Ensle Sekreterare
John Karlsson Kommunikatör
Helena Jonsson HR-partner

 

 

Mötestider 2021

Första torsdagen i varje månad mellan kl 08:30-11:30

Vårterminen 2021

  • 20 januari (konstituerande) 
  • 4 februari
  • 4 mars
  • 1 april
  • 6 maj
  • 3 juni

Ärenden skall vara institutionsstyrelsens sekreterare tillhanda senast 2 veckor innan nästkommande möte (gäller inte anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats)

Protokoll

Rutiner


Handlingar styrelsemöten tom år 2020

 

 

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-01