Göm menyn

BKVs förslagslådaIdé-lampa

Varmt välkomna att ställa frågor och berätta om dina förslag för att förbättra vår verksamhet.

Inkomna frågor och förslag tas upp för diskussion vid kommande kollegium.

Du kan vara helt anonym, vill du så kan du skriva ner din mailadress för ev återkoppling.

Tack för ditt engagemang!

BKV Suggestions Box

You are most welcome to ask questions and share your suggestions for improvements of the work of the department. 

Submitted questions and suggestions will be discussed at the BKV collegial meetings. 

You may leave your submissions anonymously, or add an e-mail address for possible feedback.

Thank you for your participation!  

 

Skriv din fråga eller ditt förslag här/Write your question or suggestion here:


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-22