Göm menyn

Anders prisades med gyllene handen

Anders Kald prisades nyligen av läkarstudenterna på termin 7. Han fick den gyllene handen, ett pris som har en nära 30-årig historia.

Kald-anders-gyllene-handen

 

- För mig är det väldigt märkvärdigt, säger Anders Kald. Att studenterna visar sådan uppskattning mitt under coronakrisen när utbildningarna måste anpassas så mycket efter de nya förutsättningarna med inställd VFU-praktik och distansundervisning, det känns extra speciellt.

- Men det här är lika mycket ett pris till all personal på läkarprogrammet. Det här är inget man gör själv. Jag har massor av hjälp från alla andra.

Priset instiftades redan 1991 och kommer från studenterna på läkarprogrammets sjunde termin. Det hett från början ”Goldfinger”, men har efter några år i träda utvecklats till en gyllene hand. Och passande nog går priset till den bästa handledaren. Anders Kald handleder studenterna och är både kursansvarig på termin sju och kurskoordinator på Läkarprogrammet.

 

Vad tror du är förklaringen till att du får det här priset av studenterna?

- Det är alltid svårt att prat om sig själv på det sättet, men jag tror att jag är pragmatisk, återkopplar snabbt och lyssnar på deras problem och frågeställningar. Min ledstjärna är att du har bara chans att göra ett gott intryck. Och jag tycker också att det är viktigt att se kollegan i studenten.
 

Kan du utveckla det?

- Ja, det är lätt att tappa fotfästet i karriären och drabbas av ett ”von oben”-perspektiv där man ser studenterna som just studenter. Men jag tycker att det är viktigt att bolla frågor med dem som jämlika. Egentligen är det bara en fråga om tid innan de här studenterna kommer att ge oss andra vård.

kald-anders

Hur påverkas studenterna av ditt perspektiv?

- Jag märker att de växer av att man lyfter fram läkaren hos dem och pratar med dem som kollegor.

 

Och hur har det varit att undervisa den här våren, med covid-19 hängande över oss?

- Det har varit många utmaningar för studenterna, mycket oro och en del orättvisa eftersom alla inte har kunnat genomföra sin VFU-praktik. Men jag är också imponerad över hur universitetet har visat sin bästa sida. Vi har lärt oss mycket om hur vi kan jobba och jag tror att vi är bättre rustade för framtiden efter det här. Väldigt mycket är på rätt väg.


Vad tar du med dig från den här perioden?

- Vi har sett ett engagemang och en stark vilja att lösa saker. Alla varit på tårna och velat hjälpa till, kommit med bra förslag på lösningar. Jag hoppas att vi kan behålla den andan även när det inte är krisläge.

 

Ulrik Svedin

 

2020-06-05 

 

DOMFIL anordnar tävling för doktorander

Tävlingen går ut på att varje medlem får presentera sin forskning på populärvetenskaplig nivå på ca. 3 minuter, och de bästa får chansen att vinna lite pengar (första pris får 3000SEK, andra pris får 1500SEK). Det kommer ske den 10:e Juni via Zoom pga distanseringsreglerna, med start 17:00. Alla som deltar (även de som inte presenterar) kommer dessutom få kuponger till Foodora (eftersom vi inte kan bjuda folk på restaurang i nuläget). Länk till anmälan ifall man vill presentera: https://forms.gle/QSfwApddkt75Wy3s6

NOR utmärkelse 2020 (Belöning för Nit och Redlighet i Rikets tjänst)

Alla som uppnår 30 års anställning i statlig tjänst eller har 25 års anställning i statlig tjänst när de går i pension är berättigade till NOR (Nit och Redlighet i Rikets tjänst).
Löneavdelningen gör en sedvanlig utsökning i lönesystemet för att hitta berättigade, men för att undvika att någon missas uppmanas var och en som uppfyller kraven och ännu inte fått belöning att kontakta Gesine Ensle, gesine.ensle@liu.se senast 18 juni 2020.

Centrala LiU-dokument rörande miljöarbete

Beslut om reviderad miljöhandlingsplan för 2020-2021
Uppföljning av 2019 års miljöarbete

Pierre Hakizimana erhåller fondmedel från Stiftelsen Tysta Skolan

Pierre Hakizimana vid avdelningen för neurobiologi har beviljats fondmedel på 280 000 kr från Stiftelsen Tysta Skolan för projektet ”Calcium transport between the tectorial membrane and the hair cell stereocilia”. Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet till personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal inom området.

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut medel till olika forskningsprojekt. Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 500 000 kronor per år.
Högst prioritet ska ges till:
1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,
2. klinisk/patientnära och,
3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.
Sista ansökningsdag är den 15 september 2020. Läs mer via rubriken.

Uppdatering LiU:s telefonisystem 16/6-2020

Den 16/6 2020 kl. 17:30-18:30 sker uppdateringen. Under denna tid och kommer det att bli störningar på telefonifunktionen. Klicka på rubriken för mer information.

EU issues new call for 122 million euro

The Commission has mobilised another €122 million from its research and innovation programme, Horizon 2020, for urgently needed research into the coronavirus. Deadline: 11 June. The new call will cover five areas with the following indicative budgets:
• Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment (€23 million)
• Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and IP/20/887 care at high Technology Readiness Levels (€56 million)
• Behavioural, social and economic impacts of the outbreak responses (€20 million)
• Pan-European COVID-19 cohorts (€20 million)
• Collaboration of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19 (€3 million)
Click on the heading for funding opportunities within the call.

Fakultetskollegium den 17 juni

Välkommen till Medicinska fakultetens digitala fakultetskollegium onsdagen den 17 juni kl.16.00-17.30. Bland programpunkterna finns: Höstterminsstart 2020, ALF-finansierade covid-projekt och Pedagogiska reflektioner från vårterminen 2020. Mer information kommer.

Snabba omställningar och utmaningar i arbetsmiljöarbetet

Veronika Brodin arbetar med laboratoriesäkerhet, arbetsmiljö och säkerhet vid BKV, men är också centralt arbetsmiljöombud (CAMO) vid Campus US. I sin roll som koordinator i Arbetsmiljö ingår Veronika i BKVs krisgrupp samt ingår i och samarbetar nära med HR-funktionen på BKV. Hur har arbetet behövt anpassats sett till arbetsmiljö och laborativ verksamhet sedan BKV gick in i distansläge och vad behövs planeras inför hösten? Veronika delade med sig av de utmaningar som hon och verksamheten står inför.

”Det går att få en gruppkänsla”

Samordnaren Anna Törnlööf är nyanställd på Barnafrid mitt under coronakrisen. Hon har jobbat i distansläge från första dagen. Eller nåja, första dagen träffade hon faktiskt sin företrädare Emma Widarsson och fick dator, passerkort och introduktion på nya jobbet. Det har blivit några sådana möten till. Men den största delen av sin arbetstid tillbringar hon hemma, vid köksbordet.

Information från BKV:s HR-funktion avseende rådande pandemi

BKVs HR-funktion följer utvecklingen och de beslut, råd och direktiv som ges från Folkhälsomyndighet och LiUs universitetsledning. Vi är beredda att anpassa vårt stöd utifrån situationen. Alla medarbetare och chefer är välkomna att kontakta oss vid behov, såväl på individ- som på gruppnivå. Förslag på åtgärder och insatser i syfte att främja en god arbetsmiljö under rådande pandemi mottages gärna.

Bemanning och behov av verksamhetsstöd under sommar och semester

Nu närmar sig sommar och semester! Det innebär också att vi under en period kommer att ha mindre bemanning inom verksamhetsstöd. Under vecka 29, 30 och 31 har hela VS sommarlov. Mer information finner du via rubriken.

WCMM Clinical Arena-föreläsning den 10 juni

Onsdagen den 10 juni är det dags för nästa WCMM Clinical Arena-föreläsning betitlad “Optoelectronic wireless neuromodulation of the vagus nerve”. Föreläsare är Peder Olofsson, Laboratory of Immunobiology, KI, Stockholm och Eric Głowacki, Laboratory of Organic Electronics, LiU. Vi kommer att använda Zoom för mötet. För att få mötets zoomlänk, skicka ett e-postmeddelande till stefan.welin.klintstrom@liu.se.

Utlysning av forskningsmedel för svensk Celiakiforskning 2020

Vänder sig till medarbetare som arbetar bl.a. med mat- och kostfrågor, överkänslighet, autoimmuna och kroniska sjukdomar, samhällsekonomiska effekter av sjukdomar och andra som är intresserade. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2020. Mer information via rubriken.

Info från Medicinska fakulteten v.21

Info från Medicinska fakulteten v.21

VFN-utlysningen 2020 är öppen

VFN innebär finansiering upp till 50 000 SEK för enskilda projekt där målet är nyttiggörande. De som tidigare erhållit VFN kan ansöka om tilläggs-finansiering på samma villkor som nya projekt. Utlysningsperioden gäller fram till den 14 juni. Läs mer via rubriken.

Sök till STINT Teaching Sabbatical

STINT har nu öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet, som ger en möjlighet för forskare och lärare med en passion för undervisningsfrågor att spendera en hösttermin på ett av våra tio partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Alla nomineringar måste vara STINT tillhanda senast 15:00 den 16 september 2020. Läs mer via rubriken.

Utlysning Östgöta Gille stipendier till doktorander

Östgöta Gille i Stockholm utlyser två doktorandstipendier om vardera 15.000 kr till doktorander vid LiU:s samtliga fakulteter. Sprid informationen vidare till forskarstudierektorer, handledare och doktorander. Sista ansökningsdag är 4 september 2020. Läs mer via rubriken.

Sök anslag från Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier; projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus. Deadline: 1 juni.

SSF utlysning: Chans att bli adjungerad professor

Nu lanserar SSF ett nytt program för att öka rörlighet, kunskapsöverföring och övrig korsbefruktning mellan sektorer – adjungerad professor. Utlysningen riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor som är så väl meriterade att de uppfyller behörighetskraven för adjungerad professor vid ett svenskt lärosäte.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05