Göm menyn

Övergångsperiod med interna sidor under 2020

Då arbetet med ett nytt intranät vid LiU pågår kommer vi under en period behöva använda oss av de befintliga interna sidor som finns på old.liu.se/medfak/ike. Under våren kommer det mer information kring hur arbetet går och när alla släpps in i det nya intranätet. Fram till dess kommer vi behöva använda oss av de gamla IKE-sidorna. Intranätsprojektet har en egen central hemsida där du får lägesrapporter, FAQ och information i stort. Du får också en idé om hur det kommande intranätet kommer att se ut.
 
Mer info kommer fortlöpande efter årsskiftet.

2019-12-19 

 

Föreläsning om pedagogisk meritering den 31 mars

Katarina Winka kommer till LiU för att berätta om hur Umeå universitet har arbetat med pedagogisk meritering och framtagande av modell för att belöna pedagogisk skicklighet. Föreläsningen är till för alla som är intresserade av dessa frågor, exempelvis du som är lärare eller har uppdrag i en anställningsnämnd, eller liknande. Anmälan är öppen!

Anmäl dig till Pedagogikdagarna!

Temat för årets Pedagogikdagar är "Framtidens lärande". Det är ett späckat program både i Norrköping (17 mars) och i Linköping (18 mars). Läs igenom programmet, gör dina val och skicka in din anmälan. Välkommen, hälsar Didacticum.

Rektor har beslutat om riktlinjer för inspelade moment

I januari fattade rektor beslut om riktlinjer för inspelade moment inom grund- och forskarutbildning. I nuläget får det inga omedelbara konkreta följder, utan det är en uppmaning till respektive institution att ta fram lokala riktlinjer för hur mycket arbetstid lärare ska få i sin tjänst för framtagande och användning av inspelat material.

Rektors beslut innehåller dels en mall för hur ett sådant institutionsbeslut kan se ut, inklusive vilka frågor som bör besvaras, dels en checklista med råd och tips till lärare som vill arbeta med digitaliserat undervisningsmaterial. Läs mer via rubriken.

Schablonsemester för lärare och doktorander under 2020

Under 2020 kommer schablonsemestern för lärare och doktorander att läggas ut följande datum:
28 dagar (för dig som inte fyllt 30 år) läggs ut 22/6 – 29/7
31 dagar (from det år man fyller 30 år) läggs ut 22/6 – 3/8
35 dagar (from det år man fyller 40 år) läggs ut 22/6 – 7/8

Vi vill uppmana till att se över saldot för sparade semesterdagar och i mån av tid ta ut dessa, alternativt löneväxla till pension. Det är i nuläget inte möjligt att spara mer än 30 dagar. Senast den 31 december 2022 ska samtliga medarbetare vara nere i max 30 sparade dagar, till skillnad från tidigare max 35.

Certifikatbyte Eduroam / Certificate change Eduroam

Den 9 mars kommer ett certifikat att bytas på de servrar som hanterar autentiseringen till Eduroam. Det påverkar alla studenter och anställda som autentiserar sig med kontouppgifter från LiU. När bytet är genomfört kommer enheter anslutna till nätverket att behöva autentisera om sig. Läs mer via rubriken.

Dags att söka SSF Industridoktorand 2020

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden och ska resultera i en doktorsexamen. Läs mer via rubriken.

Reminder - Last request to report the use of research animals

Since the yearly report of research animals is an obligation that we cannot simply forget, please spend the time it takes to complete this request. Jordi Altimiras, director of animal testing, have to report these numbers on March 1st and need the time to compile all the information. If he does not have your numbers this Thursday, February 27th he will report the information he has from Tbase which will be incorrect in most cases. Not doing it on time will only create problems for the university, so please complete this request!

Don’t miss HURS - Friday 6h of March 2020

HURS takes place on Friday 6th of March and starts at 09:00 in the morning. During the day there will be several interesting activities. Among other things, the organizers have invited several guest speakers from Swedish and British universities, but also some companies, and have organized both a Best Scientific Paper Award and Best Poster Prize. Read more by clicking the header.

Coronaviruset (Uppdaterat 2020-02-26)

Folkhälsomyndigheten har förändrat sin riskbedömning och bedömer nu att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som har smittats av coronaviruset utomlands. Vad kan du och jag, som nyligen har rest från områden där coronaviruset sprids, göra för att undvika smittspridning? Läs mer via rubriken!

MIIC SAP Seminar on March 2nd

Welcome to the next MIIC SAP Seminar on March 2nd at 12.15h-13.00h in Papaver (Entrance 78, floor 11):
• Vesa Loitto – "The Microscopy Unit at a glance"

Samtliga medarbetare får dispens när lokaler stänger nattetid

LiU har fattat beslut om riktlinjer för användning av lokaler. Det får bl.a. konsekvenser för oss på Campus US genom att våra lokaler stängs nattetid (23:00 – 05:00) från och med 15.e mars 2020. Det krävs framöver dispens för medarbetare som avser arbeta nattetid.

BKV:s ledning har beslutat att ansöka om dispens för samtliga medarbetare (anställda och stipendiater) vid BKV, förutom medarbetarna inom verksamhetsstödet. Mats Söderström är den ansöker om dispens och gör alltså det för samtliga medarbetare.

Mer information om beslutet finns via rubriken.

Beethoven 250 year anniversary: Lunch concert on Feb 26th

To celebrate Beethoven’s 250th birthday, Gunnar Cedersund will this year play 16 of his 32 piano sonatas. Presentation of music starts at 12.15, music 12.20, concert ends 12.50. Berzeliussalen, free entrance. This concert, Wedn February 26 features op 2:3 in C major (Last of the first).

Bokslut för 2019 och budgetering för 2020-2022

Ta del av rapporterna kring bokslutet för 2019 för IKE:s del, men också budgeteringen för BKV under de kommande tre åren.

SSMF:s resestipendium för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Behöriga att söka är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. Stipendiet är avsett att täcka personliga extrakostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt.
Stipendiet kan sökas vid fyra tillfällen under 2020. Ansökningsperioderna är 15/2 – 1/3, 15/5 – 1/6, 15/8 – 1/9 samt 15/11 – 1/12. Läs mer och ansök via rubriken ovan.

Utlysning: Astma och Allergi Förbundet - Kunskapsluckor

Under 2020 kommer Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond att dela ut extra anslag till forskning rörande kunskapsluckor inom matallergi hos barn. Anslagen som kan beviljas är upp till 1 miljon kronor per år under max 5 år. Deadline: 16 mars. Läs mer och ansök via rubriken ovan.

Ny kursomgång för beställare

På grund av hög efterfrågan erbjuds ytterligare en kursomgång under mars månad för dig som beställer varor och tjänster vid LiU. Det är en grundläggande kurs som arrangeras av Upphandlingsenheten (UE) och Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA).

Kommande kurstillfällen:
• Fredag 20 mars kl. 08:00 – 16:30, Kombisalen, G-huset, Campus Valla
• Tisdag 21 april kl. 08:00 – 16:30, Kombisalen, G-huset, Campus Valla
• Tisdag 2 juni 08:00 – 16:30, Kombisalen, G-huset, Campus Valla
Mer info och anmälan till kurserna hittar du genom att klicka på rubriken.

Uppdaterad version av LiU:s grafiska profil

Nu finns en ny version av LiU:s grafiska manual tillgänglig. Med uppdateringar för bland annat sociala medier, rörlig media och profilprodukter.

Kandidat till rektor för LiU presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, från BKV, MMV. Jan-Ingvar Jönsson möter i nästa vecka de fyra samrådsgrupper som har utsetts att företräda studenter, lärare, övriga anställda och akademisk och administrativ ledning.

Välkommen till en föreläsning om pedagogisk meritering

Välkommen till en föreläsning om pedagogisk meritering och pedagogisk skicklighet med Katarina Winka.
Föreläsningen hålls på Campus Valla, i Studenthuset på plan 5, i Didacticums Flexsal.
Tisdag, 31 mars, klockan 9.00-10.00.
Anmälan stänger den 26 mars.

Avdelningen LOA byter namn med omedelbar verkan

Nyligen beslutades det att Avdelningen för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi (LOA) byter namn till Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK). Det engelska namnet blir Division of Sensory Organs and Communication. Skäl till beslutet och beslutet i sin helhet kan du läsa genom att klicka på rubriken.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-27