Göm menyn

Fortsatt skärpta restriktioner terminen ut

Linköpings universitet fortsätter med skärpta restriktioner. Under hela höstterminen gäller att vi fortsätter att studera och arbeta hemifrån. De sista veckorna har vi alla tagit ett stort individuellt ansvar, och det är så vi måste fortsätta för att minska smittspridningen. 

 

Statusrapport - ramavtal avseende labbprodukter och kemikalier, skyddsprodukter och övriga förbrukningsprodukter kopplade till Covid-19

Klicka på rubriken för att ta del av information från upphandlingsenheten gällande ramavtal avseende labbprodukter och kemikalier angående skyddsprodukter och övriga förbrukningsprodukter kopplade till Covid-19.

MIIC SAP Seminars - November 30th, Monday at 12:15

Welcome to the next MIIC SAP Seminars on November 30th at 12:15.
- Emelie Ahlberg (Maria Jenmalm’s group) - "The effects of pre- and postnatal supplementation of probiotics and omega-3 on immune-related components in breast milk"
- Márcia Terezinha Baroni de Moraes (Senior Visiting Scientist at Lennart Svensson's group) - "Diversity of gastroenteritis viruses in the Amazon region"
Click the heading to find the Zoom link.

Nyfiken på nobelpriset?

Nu finns möjlighet att få veta mer om nobelprisen i medicin, fysik och kemi när tre LiU-forskare (varav två från BKV) håller presentationer om tre av årets nobelpris. Läs mer via rubriken.

Ny information gällande disputationer under de rådande omständigheterna

Disputationer är att betrakta som en allmän sammankomst och man ska därför i nuläget förhålla sig till den s.k. åttapersonersregeln. Vid Medicinska fakulteten väljer vi en strikt tolkning av denna regel i samband med disputationer. Vid disputation ska därför högst åtta personer vara fysiskt närvarande. Läs hela beslutet via rubriken.

CeNano symposium 2020

Welcome to the 16th CeNano Symposium. PhD students currently supported by CeNano will present their work.
When? Tuesday December 1 , 13.00-15.30
Where? Online via Zoom
For more information on CeNano, please visit https://liu.se/en/research/cenano

Webbinarier om VR-ansökningar GPO

Missa inte webbinarier om VR-ansökningar som Grants and Program Offices (GPO) anordnar i december. Webbinarierna är öppna för alla som är intresserade och inte bara för de som anmält sig till granskningen. Läs mer via rubriken.

35 VR-utlysningar inplanerade för 2021

Några av utlysningarna 2021 görs för första gången – som utlysningen av bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur. För att stärka vårdforskningsområdet utlyser VR bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag. I den återkommande utlysningen Internationell postdok har de gjort några förändringar. Ansökningsdatum och fler nyheter om VR-utlysningarna hittar du via rubriken.

Beslut klart för prefekturen vid BKV

Följande personer beslutas att vara prefekt och proprefekter för Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
för tiden from den 1 januari 2021 tom den 31 december 2023:
• Peter Påhlsson, prefekt
• Ann-Charlott Ericson, proprefekt (förste ställföreträdare till prefekt)
• Tomas Lindahl, proprefekt (andre ställföreträdare till prefekt)

Fortsatt skärpta restriktioner terminen ut

Linköpings universitet fortsätter med skärpta restriktioner. Under hela höstterminen gäller att vi fortsätter att studera och arbeta hemifrån. De sista veckorna har vi alla tagit ett stort individuellt ansvar, och det är så vi måste fortsätta för att minska smittspridningen.

The Woman In Autophagy (WIA) - First Annual Symposium

The Woman In Autophagy (WIA) was founded to carry on Beth Levine's dedication to mentoring and training. The Woman In Autophagy (WIA) is thrilled to share their At a Glance Program for the WIA 1st Annual Symposium on November 30, 2020. For more information from the WIA Annual Meeting Committee, click the header.

Brandutbildning vid LiU

Nu kan du anmäla dig till LiU:s teoretiska och praktiska del i brandskydd som man når genom att klicka på rubriken. Utbildningen passar både för dig som jobbar på labb och mer administrativt.

MIIC SAP Seminar on November 23rd

Welcome to join the next MIIC SAP Seminar on November 23rd.
- Elin Boström Holm (Åsa Keita/Johan Söderholm’s group) - ”Evaluation of treatment and monitoring after ileocecal resection in Crohn’s disease"
- Sandra Lilja (Mikael Benson's group) - "High resolution disease models for early and individualized treatment"
Read more by clicking the header.

Pedagogikdagen 2021 - Anmäl bidrag (Call for Presentations)

2021 arrangeras Pedagogikdagarna under en dag och det är den 17 mars - därför kallas konferensen numer Pedagogikdagen. Temat för Pedagogikdagen 2021 är "Omställning" och du deltar online via länk. Skicka in ditt bidrag och läs mer via rubriken.

Byte av telefonoperatör från Tele2 till Telenor

Bytet från vår nuvarande operatör kommer att ske onsdagen den 3/2-2021.
Ni kommer att få mer information om vad det innebär för just dig när det närmar sig.
Allmän information finns på denna sida: https://insidan.liu.se/it/telefoni/operatorsbyte-2021?l=sv

Information rörande internhyressystem vid BKV

BKV:s lokalkostnader ökar och är nu institutionens tredje största kostnad. Trots ansträngningar att få ner kostnaderna har de fortsatt öka. För att motverka fortsatta ökningar har institutionsstyrelsen beslutat införa ett system för internhyror på BKV. Ytterligare information kring detta följer under 2021.

RÖ's kundtjänst byter namn

Region Östergötlands kundtjänst bytte den 9 november namn från CVU Direkt till Stöd och service.

BKV Faculty Club: ”Covid-19: Prioritering på liv och död”

Tid: Tisdagen den 17 nov kl. 16:45-18:15.
Inleder gör: Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, LiU.
Tema: "Covid-19: Prioritering på liv och död".

Missa inte LiU-Cancers kommande webinarier

LiU-Cancer kommer att hålla en serie webinarier i november och december 2020. Det första äger rum 24/11 kl. 15:30-16:15 med titeln: Telomeres in Stem Cells and Cancer. Det andra äger rum den 1/12 (samma tid) med titeln: The role of ARID1 in regulating metabolism in ovarian cancer - therapeutic opportunities. Läs mer och hitta zoomlänkarna via rubriken.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-26