Göm menyn

Inbjudan till konferensen Kompetensutmaningen i Sydsverige

Den 3 oktober 2019 arrangerar Myndigheten för yrkeshögskolan tillsammans med Lärosäten Syd, Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne konferensen ”Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt”.

 

Konferensen riktar sig till dig i utbildningssektorn eller arbetslivet som arbetar med kompetensförsörjning. Dagen kommer bland annat innehålla analys av de regionala kompetensbehoven, framtidsperspektiv på hur högskola och yrkeshögskola kan bidra till att lösa kompetensbristen, samt goda exempel från utbildning såväl som bransch.

 

Mer information om program och anmälan hittar du här: https://suhf.se/aktiviteter/kompetensutmaningen-i-sydsverige-sa-hittar-vi-vagar-framat/


2019-09-19 

 

NOR utmärkelse 2020 (Belöning för Nit och Redlighet i Rikets tjänst)

Alla som uppnår 30 års anställning i statlig tjänst eller har 25 års anställning i statlig tjänst när de går i pension är berättigade till NOR (Nit och Redlighet i Rikets tjänst).
Löneavdelningen gör en sedvanlig utsökning i lönesystemet för att hitta berättigade, men för att undvika att någon missas uppmanas var och en som uppfyller kraven och ännu inte fått belöning att kontakta Gesine Ensle, gesine.ensle@liu.se senast 18 juni 2020.

Centrala LiU-dokument rörande miljöarbete

Beslut om reviderad miljöhandlingsplan för 2020-2021
Uppföljning av 2019 års miljöarbete

Pierre Hakizimana erhåller fondmedel från Stiftelsen Tysta Skolan

Pierre Hakizimana vid avdelningen för neurobiologi har beviljats fondmedel på 280 000 kr från Stiftelsen Tysta Skolan för projektet ”Calcium transport between the tectorial membrane and the hair cell stereocilia”. Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet till personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal inom området.

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut medel till olika forskningsprojekt. Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 500 000 kronor per år.
Högst prioritet ska ges till:
1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,
2. klinisk/patientnära och,
3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.
Sista ansökningsdag är den 15 september 2020. Läs mer via rubriken.

Uppdatering LiU:s telefonisystem 16/6-2020

Den 16/6 2020 kl. 17:30-18:30 sker uppdateringen. Under denna tid och kommer det att bli störningar på telefonifunktionen. Klicka på rubriken för mer information.

EU issues new call for 122 million euro

The Commission has mobilised another €122 million from its research and innovation programme, Horizon 2020, for urgently needed research into the coronavirus. Deadline: 11 June. The new call will cover five areas with the following indicative budgets:
• Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment (€23 million)
• Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and IP/20/887 care at high Technology Readiness Levels (€56 million)
• Behavioural, social and economic impacts of the outbreak responses (€20 million)
• Pan-European COVID-19 cohorts (€20 million)
• Collaboration of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19 (€3 million)
Click on the heading for funding opportunities within the call.

Fakultetskollegium den 17 juni

Välkommen till Medicinska fakultetens digitala fakultetskollegium onsdagen den 17 juni kl.16.00-17.30. Bland programpunkterna finns: Höstterminsstart 2020, ALF-finansierade covid-projekt och Pedagogiska reflektioner från vårterminen 2020. Mer information kommer.

Snabba omställningar och utmaningar i arbetsmiljöarbetet

Veronika Brodin arbetar med laboratoriesäkerhet, arbetsmiljö och säkerhet vid BKV, men är också centralt arbetsmiljöombud (CAMO) vid Campus US. I sin roll som koordinator i Arbetsmiljö ingår Veronika i BKVs krisgrupp samt ingår i och samarbetar nära med HR-funktionen på BKV. Hur har arbetet behövt anpassats sett till arbetsmiljö och laborativ verksamhet sedan BKV gick in i distansläge och vad behövs planeras inför hösten? Veronika delade med sig av de utmaningar som hon och verksamheten står inför.

”Det går att få en gruppkänsla”

Samordnaren Anna Törnlööf är nyanställd på Barnafrid mitt under coronakrisen. Hon har jobbat i distansläge från första dagen. Eller nåja, första dagen träffade hon faktiskt sin företrädare Emma Widarsson och fick dator, passerkort och introduktion på nya jobbet. Det har blivit några sådana möten till. Men den största delen av sin arbetstid tillbringar hon hemma, vid köksbordet.

Information från BKV:s HR-funktion avseende rådande pandemi

BKVs HR-funktion följer utvecklingen och de beslut, råd och direktiv som ges från Folkhälsomyndighet och LiUs universitetsledning. Vi är beredda att anpassa vårt stöd utifrån situationen. Alla medarbetare och chefer är välkomna att kontakta oss vid behov, såväl på individ- som på gruppnivå. Förslag på åtgärder och insatser i syfte att främja en god arbetsmiljö under rådande pandemi mottages gärna.

Bemanning och behov av verksamhetsstöd under sommar och semester

Nu närmar sig sommar och semester! Det innebär också att vi under en period kommer att ha mindre bemanning inom verksamhetsstöd. Under vecka 29, 30 och 31 har hela VS sommarlov. Mer information finner du via rubriken.

WCMM Clinical Arena-föreläsning den 10 juni

Onsdagen den 10 juni är det dags för nästa WCMM Clinical Arena-föreläsning betitlad “Optoelectronic wireless neuromodulation of the vagus nerve”. Föreläsare är Peder Olofsson, Laboratory of Immunobiology, KI, Stockholm och Eric Głowacki, Laboratory of Organic Electronics, LiU. Vi kommer att använda Zoom för mötet. För att få mötets zoomlänk, skicka ett e-postmeddelande till stefan.welin.klintstrom@liu.se.

Utlysning av forskningsmedel för svensk Celiakiforskning 2020

Vänder sig till medarbetare som arbetar bl.a. med mat- och kostfrågor, överkänslighet, autoimmuna och kroniska sjukdomar, samhällsekonomiska effekter av sjukdomar och andra som är intresserade. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2020. Mer information via rubriken.

Info från Medicinska fakulteten v.21

Info från Medicinska fakulteten v.21

VFN-utlysningen 2020 är öppen

VFN innebär finansiering upp till 50 000 SEK för enskilda projekt där målet är nyttiggörande. De som tidigare erhållit VFN kan ansöka om tilläggs-finansiering på samma villkor som nya projekt. Utlysningsperioden gäller fram till den 14 juni. Läs mer via rubriken.

Sök till STINT Teaching Sabbatical

STINT har nu öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet, som ger en möjlighet för forskare och lärare med en passion för undervisningsfrågor att spendera en hösttermin på ett av våra tio partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Alla nomineringar måste vara STINT tillhanda senast 15:00 den 16 september 2020. Läs mer via rubriken.

Utlysning Östgöta Gille stipendier till doktorander

Östgöta Gille i Stockholm utlyser två doktorandstipendier om vardera 15.000 kr till doktorander vid LiU:s samtliga fakulteter. Sprid informationen vidare till forskarstudierektorer, handledare och doktorander. Sista ansökningsdag är 4 september 2020. Läs mer via rubriken.

Sök anslag från Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier; projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus. Deadline: 1 juni.

SSF utlysning: Chans att bli adjungerad professor

Nu lanserar SSF ett nytt program för att öka rörlighet, kunskapsöverföring och övrig korsbefruktning mellan sektorer – adjungerad professor. Utlysningen riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor som är så väl meriterade att de uppfyller behörighetskraven för adjungerad professor vid ett svenskt lärosäte.

Projekttorget - Visa upp din forskning!

Visa upp din forskning för K6-läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, inför deras självständiga arbete på K8.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-03