Göm menyn

Inbjudan att söka ALF-medel till infrastruktur 2020

Nu öppnar ansökan för ALF-finansierad forskningsutrustning. Alla ansökningar kommer att utvärderas gemensamt av en arbetsgrupp bestående av prodekan, BKV och HMV proprefekter för forskning, samt brukargruppsordförandena inom Core Facility (CF). Total summa att fördela är preliminärt 8,0 Mkr.

Ansökan är öppen för CF brukargrupper samt tillsvidareanställda lärare vid Medicinska fakulteten. Medsökande kan dock även komma från annan fakultet vid LiU.

Sista ansökningsdag 2019-10-10, kl 16.00. 
Samtliga förslag skickas till föreståndaren för Core Facility: elena.vikstrom@liu.se 
Ansökningsblankett (docx) ►

Ansökningar som uppfyller följande krav prioriteras:

  1. Sökt utrustning är avancerad och understödjer en ny teknisk utveckling, eller är en uppgradering av befintlig utrustning som innebär en kvalitetshöjning av forskningen inom medicinska fakulteten.
  2. Sökande bedriver framstående forskning och har forskningsmedel från externa finansiärer.
  3. Flera forskargrupper söker gemensamt.
  4. Sökt utrustning krävs för strategiskt viktiga rekryteringar till fakulteten.
  5. Sökt utrustning kostar totalt mer än 3 prisbasbelopp (139 500 SEK år 2019).

Dessutom gäller att:

  • Inköpt utrustning bör så långt som möjligt vara allmänt tillgänglig för samtliga forskare vid Medicinska fakulteten. Nyttjande ska dock ske i samråd med de forskargrupper som äskat utrusningen. (Inköp ska meddelas till CF föreståndare som lägger upp info om utrusning på CF hemsida, så att man enkelt kan få en översyn över vilken apparatur som finns att nyttja för forskning).
  • Om upphandling inte har initierats före den 31/8 innevarande budgetår förfaller tilldelningen och summan tillförs CF verksamhet.

Beslut fattas av FSM januari 2020.


2019-09-19 

 

Färre sittplatser under HT20

När höstterminen startar är tanken att våra lokaler ska ha fått avståndsmarkörer för att minimera risken för smitta. Det kommer även att finnas färre tillgängliga sittplatser och anslag med direktiv för hur många som får vistas i samma lokal kommer att sättas upp – allt för att få arbetet under pandemin att flyta på så bra som möjligt.

Detta görs utifrån LiU:s direktiv och av omtanke för oss som jobbar på Campus US. Ta hand om varandra!

Forskning om känsel ledde till upptäckt om smärta

Håkan Olaussons banbrytande forskning har delvis ställt läroböckernas beskrivningar av nervsystemet på ända. Nyligen gjorde hans forskargrupp en ny upptäckt: en tidigare okänd del av människans smärtsignalering.

Utlysning från Stiftelsen Samariten 2020

Stiftelsen Samariten delar årligen ut anslag till forskningsprojekt inom den medicinska barnsjukvården i form av forskningsbidrag samt forskningsstipendier om högst 3 månader. Ansökan kommer i år vara öppen mellan 14 september och 14 oktober och anvisningar finns på hemsidan: www.stiftelsensamariten.se.

Påminnelse: Svara på enkät om arbetsmiljö under distansläget 2020

Den institutionsövergripande enkät som skickats ut via avdelningschef är anonym och har gått ut till samtliga medarbetare på BKV. Ditt svar är viktigt och vi vill uppmana alla att ta er tid att svara.

Hans nya Youtube-kanal ger tips till läkarstudenter

Sky Nikodell, läkarstudent som ska börja termin 7 i utbildningen, har startat en Youtube-­kanal med tips och information för läkarstudenter att samlas kring.

WCMM - Forum Scientium Weekly News Letter 25

WCMM - Forum Scientium Weekly News Letter 25

Inbjudan till informationsmöte om partnerskapsprogrammet Transformation of Health and Care systems

Forte bjuder nu in till ett informationsmöte för att berätta mer om partnerskapsprogrammet Transformation of Health and Care Systems och för att svara på frågor. Mötet kommer att ske digitalt via Microsoft Teams, onsdagen den 24 juni kl. 14:00-15:00. Mötet kräver föranmälan och du hittar den via rubriken.

Brett utbud hos Didacticum i höst

Vårens utbud hos Didacticum har präglats av den hastiga omställningen till distansläge och hösten fortsätter på samma linje – men då med mer utrymme till fördjupning och reflektion kring lärande, kursdesign och examination.

Med fokus på kvinnors hälsa

Inga äggstockar, inget östrogen men risk för bland annat minnessvårigheter. Det intresserar hjärnforskaren och neurobiologen Gillian Einstein. Hon försöker att ta reda på vad som händer med kvinnors hjärnor, och hälsotillstånd när produktionen av östrogen upphör.

Mer friskvård som tack

Med en gåva, i form av ett tillskott till friskvårdsbidraget, vill LiU rikta ett varmt och innerligt tack till dig för dina insatser under denna omtumlande vårtermin. Alla som har arbetat under vårterminen, och som har en pågående anställning, får ett tillfälligt tillskott om 1 000 kr till årets friskvårdsbidrag. Läs mer via rubriken.

”Strålande insatser under våren – njut av sommarledigheten!”

Det har varit en omvälvande vår på väldigt många sätt. Prefekt Anders Fridberger berättar om hur imponerad han är av alla medarbetares insatser under våren. Och institutionen står inför en satsning på fler lärare. Läs intervjun genom att klicka på rubriken


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-24