Göm menyn

Projektbidrag från Carnegiestiftelsen

Carnegiestiftelsen instiftades 1911 efter en donation av Andrew Carnegie. Stiftelsens huvuduppgift är att belöna dem som räddat andras liv och därvid riskerat sitt eget. Bidrag kan också ges till forskning, undervisning och utbildning med syfte att rädda människoliv i samband med olyckor. Projektanslag med maximalt belopp 300.000:- kan utdelas. Fortsatta anslag beviljas högst tre år i följd. Se även stiftelsens hemsida: www.carnegiestiftelsen.se

OBS! Endast sådana projekt som direkt syftar till att rädda liv i samband med olycksfall kan stödjas. Ansökningarna skall innehålla projektmotivering, forsknings- alt. undervisningsplan, ev. etiskt tillstånd, kort CV för den sökande samt kostnadskalkyl.

Särskilda formulär finns ej.

Ansökningar sänds till
Carnegiestiftelsen/professor Eva Svanborg
Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Skicka gärna ansökan per Mail till eva.svanborg@liu.se.

 

Sista ansökningsdag: fredagen den 4.10.2019


2019-09-19 

 

Bokslut för 2019 och budgetering för 2020-2022

Ta del av rapporterna kring bokslutet för 2019 för IKE:s del, men också budgeteringen för BKV under de kommande tre åren.

SSMF:s resestipendium för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Behöriga att söka är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. Stipendiet är avsett att täcka personliga extrakostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt.
Stipendiet kan sökas vid fyra tillfällen under 2020. Ansökningsperioderna är 15/2 – 1/3, 15/5 – 1/6, 15/8 – 1/9 samt 15/11 – 1/12. Läs mer och ansök via rubriken ovan.

Utlysning: Astma och Allergi Förbundet - Kunskapsluckor

Under 2020 kommer Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond att dela ut extra anslag till forskning rörande kunskapsluckor inom matallergi hos barn. Anslagen som kan beviljas är upp till 1 miljon kronor per år under max 5 år. Deadline: 16 mars. Läs mer och ansök via rubriken ovan.

Ny kursomgång för beställare

På grund av hög efterfrågan erbjuds ytterligare en kursomgång under mars månad för dig som beställer varor och tjänster vid LiU. Det är en grundläggande kurs som arrangeras av Upphandlingsenheten (UE) och Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA).

Kommande kurstillfällen:
• Fredag 20 mars kl. 08:00 – 16:30, Kombisalen, G-huset, Campus Valla
• Tisdag 21 april kl. 08:00 – 16:30, Kombisalen, G-huset, Campus Valla
• Tisdag 2 juni 08:00 – 16:30, Kombisalen, G-huset, Campus Valla
Mer info och anmälan till kurserna hittar du genom att klicka på rubriken.

Uppdaterad version av LiU:s grafiska profil

Nu finns en ny version av LiU:s grafiska manual tillgänglig. Med uppdateringar för bland annat sociala medier, rörlig media och profilprodukter.

Kandidat till rektor för LiU presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, från BKV, MMV. Jan-Ingvar Jönsson möter i nästa vecka de fyra samrådsgrupper som har utsetts att företräda studenter, lärare, övriga anställda och akademisk och administrativ ledning.

Välkommen till en föreläsning om pedagogisk meritering

Välkommen till en föreläsning om pedagogisk meritering och pedagogisk skicklighet med Katarina Winka.
Föreläsningen hålls på Campus Valla, i Studenthuset på plan 5, i Didacticums Flexsal.
Tisdag, 31 mars, klockan 9.00-10.00.
Anmälan stänger den 26 mars.

Avdelningen LOA byter namn med omedelbar verkan

Nyligen beslutades det att Avdelningen för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi (LOA) byter namn till Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK). Det engelska namnet blir Division of Sensory Organs and Communication. Skäl till beslutet och beslutet i sin helhet kan du läsa genom att klicka på rubriken.

WCMM - Forum Scientium Weekly News Letter 08

Read the latest news letter from WCMM - Forum Scientum.

MIIC SAP Seminar on February 24th

Welcome to MIIC SAP Seminar on February 24th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11).
• Klara Martinsson – “Secretory immunoglobulins may be form outside the mucosa”
• Isabel Garcia Martin – “Can pre- and postnatal probiotic and omega-3 fatty acid supplementation prevent allergy development in infants?”

Ändrade rutiner av e-publicering i DiVA

Den 12 mars går Peter Berkesand i pension och den del av hans arbetsuppgifter som berör e-publicering i DiVA av institutionella rapportserier och års- och verksamhetsberättelser, tas från och med nu över av hans kollega Håkan Sundblad (hakan.sundblad@liu.se). Ovan nämnda publikationer ska således skickas till honom via mail för e-publicering i DIVA.
Övriga publiceringsrelaterade frågor skickas till ep@ep.liu.se.

Pedagogiska arbeten av nyantagna docenter vid BKV

Ta del av de färdiga pedagogiska reflektionerna/analyserna som godkänts vid docentansökan för nyantagna docenter vid BKV. Klicka på rubriken för att komma åt dessa.

Brandutbildning för medarbetare i laboratoriemiljö

Att ge medarbetare som arbetar på laboratorium kompetens att minimera risker för brand och agera korrekt vid brandlarm och brand. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar. Läs mer genom att klicka på rubriken ovan.

PubMed har ändrat gränssnitt - visningar på biblioteket

PubMeds gränssnitt har förändrats. Tills vidare finns de gamla sidorna kvar, men så småningom kommer de att ersättas av nya. Förändringarna berör dels hur sidorna ser ut, men till viss del också hur de fungerar.
Medicinska biblioteket erbjuder under våren några visningar vid lunchtid, den 12/2, 11/3, 8/4, 22/4 och 27/5 kl. 12.15-13.00.
Plats: Medicinska bibliotekets undervisningsrum. Universitetssjukhuset, ingång 65, plan 08

Osäkra leveranstider för IT-utrustning framöver

Spridningen av Coronaviruset har orsakat stopp i viss teknikproduktion i Kina. LiU:s leverantörer av IT-utrustning har flaggat för att det på grund av detta kan bli osäkra leveranstider för våra beställningar framöver. Det här påverkar både beställningar av telefoner och datorer (både Mac, PC, Iphone och Android). I dagsläget hålls dock nuvarande leveranstider.

Fotografering - nya tillfällen för porträttfoto

Välkommen att ta porträttfoto:
- Tisdag 11 februari kl 15.00-16.00
- Fredag 14 februari kl 13.00-14.00
- Måndag 17 februari kl 09.00-10.00
Lokal: Rum 1223A, Hus 511-001, ingång 75, pl 12, Campus US (OBS ny lokal!)

EURAXESS - MedILS School of Bioinformatics for Postdocs and PhD students

School of Bioinformatics for Postdocs and PhD students will be held at Mediterranean institute for life sciences - MedILS, Split in period 11th – 15th May 2020. During the course you will learn about the latest advances in genomics and most commonly used bioinformatics tools and methods, which became an essential part of cutting-edge research in biology. Register @ http://bioinfo.medils.hr/

Beethoven 250 year anniversary: 16 sonatas in 16 lunch concerts during 2020

To celebrate Beethoven’s 250th birthday, Gunnar Cedersund will this year play 16 of his 32 piano sonatas. Presentation of music starts at 12.15, music 12.20, concert ends 12.50. Berzelius-salen, free entrance. This concert, Wedn February 12 features op 2:1 in F minor (First of the first). All spring dates are: Feb 12, 19, 26, May 7, 13, 20, 27, and June 3.

Värdegrund i fokus på BKV-internat

Den 5-6 februari var det dags för internat för BKV:s institutionsstyrelse och chefer. Under internatet var det stort fokus på värdegrund. Ett arbete av stor vikt för att kunna peka ut riktningen för BKV framöver där arbetet ska präglas av hög kvalitet.

Nätfiske just nu

Just nu pågår det en nätfiske-kampanj där många får e-postmeddelanden där personen utger sig för att vara någon annan. Var därför extra vaksam på de e-postmeddelanden du får.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-20