Göm menyn

Projektbidrag från Carnegiestiftelsen

Carnegiestiftelsen instiftades 1911 efter en donation av Andrew Carnegie. Stiftelsens huvuduppgift är att belöna dem som räddat andras liv och därvid riskerat sitt eget. Bidrag kan också ges till forskning, undervisning och utbildning med syfte att rädda människoliv i samband med olyckor. Projektanslag med maximalt belopp 300.000:- kan utdelas. Fortsatta anslag beviljas högst tre år i följd. Se även stiftelsens hemsida: www.carnegiestiftelsen.se

OBS! Endast sådana projekt som direkt syftar till att rädda liv i samband med olycksfall kan stödjas. Ansökningarna skall innehålla projektmotivering, forsknings- alt. undervisningsplan, ev. etiskt tillstånd, kort CV för den sökande samt kostnadskalkyl.

Särskilda formulär finns ej.

Ansökningar sänds till
Carnegiestiftelsen/professor Eva Svanborg
Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Skicka gärna ansökan per Mail till eva.svanborg@liu.se.

 

Sista ansökningsdag: fredagen den 4.10.2019


2019-09-19 

 

Information från EKUS

Information från EKUS angående nya kostnadsställen vid BKV som ska användas som referens vid beställningar etc. Du finner också information om hur du når din avdelningsekonom under distansläget.

Inspelning av undervisningsmaterial - tips och tricks

Står du inför uppgiften att spela in föreläsningar eller annan typ av undervisningsmoment? Här finns en sammanfattning av tips för hur du går till väga!

Uppdateringar från IT-avdelningen, 2-2020

Uppdateringar från IT-avdelningen, 2-2020

Åtkomst till datorsalar på distans

Nu är det möjligt för studenter att ansluta till datorsalarnas datorer på distans för schemalagda laborationstillfällen. Studenterna kan med fördel använda egen dator vid laborationen om de har de programvaror som behövs.

Deadline för schemaunderlag flyttas fram

Snart är det dags för lärare och schemaansvariga att lämna in schemaunderlag med önskemål om lokaler för höstterminen 2020. Sista inlämningsdag är framflyttad till den 4 maj.

IT-säkerhet vid distansarbete

IT-säkerhetsgruppen (IRT) ger råd kring att arbeta säkert hemifrån under distansläget. Var extra vaksam på möjliga bedrägerier. Använd primärt LiU:s IT-utrustning när du arbetar.

Nya insikter om upplevda negativa effekter av hormonella preventivmedel

Kvinnor som mådde psykiskt dåligt av hormonella preventivmedel värderade sitt mentala välmående högre än ett välfungerande sexliv. Det är ett av fyra teman som LiU-forskare ringat in i en intervjustudie med kvinnor om deras upplevelser.

Open call for COVID-19 related proposals 2020

SciLifeLab welcomes proposals from researchers nationwide with the hope to create a comprehensive program to combat the corona virus pandemic, short- or medium-term, directly or indirectly via scientific approaches. The call is open from March 25 to March 30. Read more by clicking the title.

Angående forskningsverksamhet under distansläge

Angående forskningsverksamhet under distansläge

WCMM - Forum Scientium Weekly News Letter 13

WCMM - Forum Scientium Weekly News Letter 13

Uppdatera uppgifter om närmaste anhörig och hälsotillstånd!

Detta är en uppmaning till alla medarbetare att uppdatera uppgift om närmaste anhörig och hälsotillstånd.

Eva Landberg, antagen docent den 12 mars

Med dr Eva Landberg antogs den 12 mars som docent i klinisk kemi vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.
Här finner du Eva pedagogiska docenturarbete: Konsten att göra anteckningar som underlättar och stimulerar inlärningsprocessen med speciellt fokus på för- och nackdelar med digitala hjälpmedel.

Håkan Olausson utsedd till Wallenberg Clinical Scholar

Håkan Olausson har utsetts till Wallenberg Clinical Scholar av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det innebär att han får 15 miljoner kronor till sin forskning om den kliniska betydelsen av ett ultrasnabbt smärtsystem som han nyligen upptäckt.

Webinarie med Cancerfonden

Har du en frågeställning i din forskning som anknyter till cancer? Välkommen på webinarie för LiU forskare den 26 mars med Cancerfonden!

Klas Kärre, ordförande i Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat, kommer tala om Cancerfondens ansökningsomgång som öppnar i slutet av mars. Det kommer också ges tid för frågor. Läs mer via rubriken.

Free Internet Courses on Pharmaceutical Bioinformatics open for Applications

The September 2020 introductory course on Pharmaceutical Bioinformatics (7.5 ECTS credits) given by Uppsala University is now open for applications.
The course, which is free of charge for EU/EAA-citizens, is suited for researchers, post docs, teachers and students who are interested to learn how complex chemical and biomedical processes can be investigated even down to their finest chemical details using informatics, and how this can be used for the development of novel drugs.
Read more by clicking the title.

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen..

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen..

Har du en frågeställning i din forskning som anknyter till cancer?

I slutet av mars öppnar Cancerfonden vårens ansökningsomgång, och vill gärna att LiU:s forskare ska söka. Notera särskilt att man till denna ansökningsomgång särskilt gärna vill få fler ansökningar inom ämnesområdena:
• Vårdvetenskap (t ex livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)
• Folkhälsovetenskap (t ex epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)
• Samhällsvetenskap (t ex hälsoekonomi, sociologi)
• Kommunikations- och beteendevetenskap (t ex implementering av kunskap om prevention)

Ansökningsomgången stänger 24 april, och mer info på: https://www.cancerfonden.se/forskning/for-forskare/sok-anslag-for-forskare.

Uppdaterad attestordning för BKV

Via rubriken finns BKV:s attestordning. Observera att BKV:s kostnadsställen börjar med 86 från och med 2020-01-01. Se attestordningen för information om vilka siffror just ditt kostnadsställe har.

Elisabeth Paul tog emot stipendium ur Drottning Silvias fond

Doktoranden Elisabeth Paul försöker att förstå biologiska mekanismer bakom psykisk sjukdom och psykotiska tillstånd hos tonåringar. Tidigare i år fick hon besöka slottet och ta emot ett stipendium ur drottning Silvias fond.

Att prata med barn om coronaviruset

Som vuxen är det viktigt att du är tillgänglig. Barn kan behöva extra uppmärksamhet och ha behov av att prata om sin oro och sina funderingar. Ja, det är ett av många tips som kommer i den här sammanställningen.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-01