Göm menyn

Uppdateringar från IT-avdelningen 3-2019

Nytt licensavtal för Adobe

(2019-06-12) Om du har behov av något program i Creative Cloud får du nu tillgång till fler program än tidigare – och till ett lägre pris. Fler kan också använda Acrobat utan särskilt inköp.

Ny rutin vid IT-supportärende

(2019-06-11) Den 4 juni går IT-avdelningen in i LiU:s gemensamma ärendehanteringssystem LiUdesk. Det innebär ett nytt utseende på informationsmejl när man kontaktar LiU Kundcenter. Följ länken i mejlet för att få överblick och svara på dina IT-supportärenden i servicewebben. Se en kort film om hur det ser ut.

Stöld eller förlust av IT-utrustning

(2019-05-27) Stulen eller förlorad IT-utrustning ska alltid rapporteras till IT-avdelningen via helpdesk@liu.se eller 013-28 28 28. Beroende på vilken utrustning du har kan IT-avdelningen genomföra exempelvis en låsning av enheten eller spärra SIM-kortet i telefonen för att förhindra missbruk.

Plötsliga omstarter av Windowsdatorer

(2019-05-23) IT-avdelningen har fått in flera fall där medarbetares Windows-datorer startar om plötsligt och oannonserat, ibland upprepade gånger. Detta beteende följer inte de inställningar och konfigurationer LiU har på sina datorer och är därför felanmält till Microsoft. IT beklagar de störningar och den irritation detta skapat i verksamheten och hoppas på snabb åtgärd från Microsoft. Uppdateringar om ärendet läggs i driftinfo.

Stora mängder spam spritt via universitetets nätverk

(2019-05-27) Ett stort antal datorer är för tillfället blockerade från att använda Eduroam vid LiU efter att de utnyttjats för att sprida en stor mängd spam.

Uppgradera från Windows 7

(2019-05-27) Microsofts säkerhetsuppdateringar och buggfixar för Windows 7 kommer att upphöra i januari vilket innebär att datorer med det operativsystemet kommer anses vara en säkerhetsrisk. Om du har Windows 7 på din dator, kontakta IT-avdelningen redan nu för att uppgradera den eller få hjälp med avveckling.

Ett besök hos IT-utbildningars drop-in

(2019-05-03) Det är onsdag eftermiddag, klockan har precis slagit 15.00. I ett rum i G-huset på Campus Valla sitter tre IT-utbildare redo med sina datorer. Mellan sig har de kunskaper om många av de datorprogram som används dagligen på LiU. De finns på plats för att hjälpa anställda som har frågor eller problem med program de jobbar i.

Se över din besöksadress och aktiva enheter

(2019-05-27) Kom ihåg att fylla i din besöksadress och aktiva enheter i MinIT. Det kan bidra till att Kundcenter och IT-teknikerna​ kan ge snabbare och effektivare service.​ Besöksadressen uppdateras inte automatiskt. Påminn gärna dina kollegor!

LiUdesk kopplar ihop LiU

(2019-04-25) LiUdesk är ett ärendehanteringssystem som ger förutsättningar att på ett gemensamt, förutsägbart och säkert sätt hantera ärenden genom hela LiU. Det börjar användas i samband med Infocenters öppnande den 2 maj.

Utvecklade app för yoga på distans

(2019-04-15) Ett samarbete mellan IT-avdelningen och forskare på IMH resulterade i utveckling av en yoga-app som har använts i ett projekt kring hälsoeffekter av yoga på distans. Det resulterade även i ett givande samarbete internt.
– Det kändes tryggt att det fanns resurser inom LiU, säger Anna Strömberg.

Teams ersatte Skype den 15 maj

(2019-05-27) Tidplan för vad som sker i övergången och hur du ska göra med chatt och onlinemöten hädanefter. Skype för företag har slutade fungera för chatt och samtal med LiU-kontakter efter 15/5. Redan inbokade onlinemöten som du eller någon på LiU har skapat i Skype för företag kommer att fungera till och med 2/9.

Utforska Teams

(2019-06-12) Se korta videoguider för chatt och videomöten. Du hittar även information om fler funktioner som du kan använda dig av.

Hantera e-postlistor i nya GM

(2019-04-10) Group Manager (GM) har uppdaterats med ny design och fler funktioner för att underlätta hantering av e-postlistor och grupper som finns på LiU. Hanteringen av e-postlistor som tidigare skötts i account.liu.se flyttas nu till gm.liu.se.

CONTENT IN ENGLISH
- Lost or stolen IT equipment
- Sudden restarts of Windows computers
- Large volumes of spam spread through the university network
- Upgrade from Windows 7
- Keep office location and IT equipment updated in MinIT
- Teams replaced Skype on 15 May
- Borrow IT equipment
- Explore Microsoft Teams

ANVÄNDBARA TIPS / USEFUL TIPS
- Chatta i Teams, video / Chat in Teams, video with english subtitles
- Schemalägg och håll möten i Teams, video / Schedule and hold meetings in Teams, video with english subtitles
- Sladdskolan - nyttigt kunskap för videokonferens eller föreläsning.
- Frånvarohänvisa din telefon / Redirect your telephone

DROP-IN FÖR HJÄLP I PROGRAM
Har du kört fast i något program? Vi på IT-utbildningar kan hjälpa dig!
12 juni kl 15.00-16.30, PC10, G-huset, Campus Valla
19 juni kl 15.00-16.30, PC10, G-huset, Campus Valla
Se mer information här.


2019-06-13 

 

Kan brist på antibiotika lösas med säkerhetslager?

Inför nationella lager för antibiotika, för att lösa problemet med att det uppstår brist på nödvändiga antibiotika för sjukhusen. Det föreslår samverkansplattformen PLATINEA. Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin, är en av de drivande och sedan länge engagerad i antibiotikafrågan.

Nya beloppsgränser i samband med upphandlingar

Nytt år innebär reglering av prisbasbelopp och i år även nya tröskelvärden för upphandling. Klicka på rubriken för att hitta uppdaterade lathundar på både svenska och engelska.

BKV-kollegium den 13 februari i Belladonna

Torsdagen den 13 februari kl 12:00-13:00 är det BKV-kollegium i Belladonna. Klicka på rubriken för agenda och anmälan samt hur du kan delta i kollegiet på distans. Anmäl dig senast den 7 februari om du tänkt delta. Välkommen!

Inför JK-granskningen 2020 - åtgärda dina öppna ärenden

Inför den årliga granskningen som Justitiekanslern (JK) gör för att myndigheterna på ett effektivt och rättssäkert sätt hanterar sina ärenden behöver alla som är ansvariga för ärenden i diariet i LiUDok gå in i systemet och åtgärda sina öppna ärenden, se bifogad instruktion genom att klicka på rubriken.

VR Grant Writing seminarium den 7/2 - EXKLUSIVT FÖR BKV

Som en del av den interna VR-granskningen på BKV anordnar Grants Office ett seminarium exklusivt för forskare vid BKV med tips och råd för de som ska söka projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet.
När: Fredag 7 februari 08.30-11.00
Var: Granitsalen, Norra Entrén, Campus US
Läs mer via länken och anmäl dig.

AF lunchseminarium: Samverkan - hur gör vi?

Samverkan med det omgivande samhället är numera en prioriterad verksamhet för universiteten i Sverige. Men bortom de vackra orden och goda intentionerna – vad är samverkan rent konkret, och hur kan man göra för att skapa ett mervärde för både universitet och samhällspartner?
När? Fredagen den 20 mars 2020
Tid? Kl. 12:15 - 14:00
Plats? Lärosal KY 24, Key-huset plan 2, Campus Valla
Anmälan görs senast den 18 mars. Mer info via rubriken.

Årets Kandidat Kork-pristagare Marie Blomberg bäddar för ett öppet klimat

En positiv föreläsare vars energi sprider sig i rummet. Så tycker läkarstudenterna om Marie Blomberg som belönats med läkarprogrammets vandringspris ”Kandidat Kork”.

VR - Årets första utlysningar är öppna

Nu är utlysningsåret 2020 gällande VR igång med sju öppna utlysningar – över 30 utlysningar är inplanerade under 2020. Öppna utlysningar just nu är bland annat Internationell postdok, Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning, Olof Palmes gästprofessur m.fl. Läs mer via rubriken.

Nya mejladresser till BKV:s funktioner

Nu finns nya mejladresser till funktionerna vid BKV:s kansli.
HR: hr@bkv.liu.se
Registratur: registrator@bkv.liu.se
Avdelningsadministration: AvdAdmBKV@liu.se
Gällande den nya ekonomienheten vid Campus US är den nya mejladressen ännu inte i drift. Det går fortfarande lika bra att använda IKE-ekonomi@liu.se tills vidare.

Vad tyckte deltagarna på kickoffen?

Vi frågade deltagarna på Kickoffen: Vad tycker du om ombildningen av institutionerna och om Kickoff-dagen?

First MIIC SAP seminar - January 27th

Welcome to this year's first MIIC SAP seminar on January 27th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11).

Forskning i fokus på Kickoff

Forskning, utbildning kritiskt tänkande stod i centrum på kickoffen för de nya institutionerna inom Medicinska fakulteten. Men också Norrköpings historia och flera tillfällen för skratt.

Invitation to the workshop Getting Ready for Horizon Europe 5th February 2020

Horizon Europe, the next European Framework Programme for Research and Innovation, will be launched in 2021. On the 5th of February 2020, Grants Office invites to the workshop ”Getting Ready for Horizon Europe” at Linköping University. Please register to attend by January 31st. Read more by clicking the header.

Kungligt stipendium till CSAN

Elisabeth Paul, doktorand vid CSAN, har tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor från Drottning Silvias Jubileumsfond för forskningsprojektet ”From Psychotic Experiences to Chronic Psychiatric Diseases: Understanding the biological mechanisms and psychological impact on affected adolescents and their families”.

Vill se nationella lager för antibiotika i slutenvården

Bristen på antibiotika är så bekymmersam att man genast bör införa nationella lager, enligt en ny rapport från samverkansplattformen PLATINEA. Professor Håkan Hanberger vid LiU leder ett av Platineas arbetspaket.

Följ arbetet med nytt intranät

När blir det klart? Vad kommer det innehålla? Vem kan se det? Nu finns en projektplats där du kan följa arbetet med nytt intranät. Du når platsen via rubriken eller via ”knappen” till höger på Insidan.

Call for scientific projects in need of long-term bioinformatics support

The support is fully subsidized and free of charge, but extensive hands-on involvement is required by the applying research groups. To apply for support, you need to submit a small application about your project.
Application deadline: January 31, 2020
More information along with the application form is found at the online submission that you find by clicking the header.

Delta i kurs i förebyggande stresshantering

Under våren 2020 finns det möjlighet för medarbetare att gå en kurs i förebyggande stresshantering via LiU:s företagshälsovård Feelgood. Kursen riktar sig till anställda som upplever negativ stress i vardagen och som vill förändra sin situation. Återkom snarast möjligt med anmälningar via antingen din avdelningschef alternativt via e-post till BKV:s HR-grupp hr@ike.liu.se. Läs mer om kursen via rubriken.

Information om LiU:s ramavtal för Expressleveranser.

DHL och World Courier skall användas för expressleveranser.
Observera att Fedex inte är en avtalsleverantör och skall därför inte användas. Vill ni veta mer om avtalet, leverantörerna och tjänsterna de erbjuder så rekommenderas närvaro vid informationsträffen på Campus US den 4 februari 2020 i Citronen kl. 13-15.20.

Utlysning anslag: Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningens verkar för att stärka gemenskapen mellan de fem nordiska länderna inom industrin, vetenskapen och konsten. Under år 2020 kommer totalt 1,4 miljoner kronor delas ut till bland annat följande ändamål; anordnande av nordiska konferenser; gästbesök av forskare från annat nordiskt land; tryckning, översättning eller publicering av skrifter av nordiskt intresse, och vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna. Deadline: 15 februari. För mer info. och ansökan klicka på rubriken.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23