Göm menyn

Så sker höstens återgång mer konkret

(Read English version: Further details on this autumn’s return to campus)

Universitetsledningen har i veckan konkretiserat hur höstens återgång från distansläget bör se ut.

  • Nya studenter prioriteras,
  • fysisk distansering på 2 meter gäller,
  • medarbetare ska arbeta växelvis på plats vid campus,
  • inrikes tjänsteresor kan åter tillåtas i högre omfattning.

Detta är några av de konkreta konsekvenserna av att LiU under hösten successivt återgår till campusförlagd verksamhet. Detta är ett komplement till de övergripande riktlinjer som beslutades den 4 juni för hur verksamheten ska återgå till mer fysisk närvaro på Campus under hösten.

  • Hur dessa riktlinjer ska tillämpas för våra medarbetare vid Medfak, BKV och HMV, kan du läsa om här. Viktigt dock att påpeka att den successiva återgången sker i dialog med närmsta chef.
  • För medicinska fakulteten sker planeringen och schemaläggningen inför hösten enligt särskild ordning som beskrivs här. Dessa riktlinjer för återgången till mer Campusförlagd utbildning har tagits fram tillsammans med programansvariga.

Då risken för smittspridning fortfarande är påtaglig vill vi uppmana alla medarbetare vid BKV, HMV och Medfak att fortsätta ta ett stort eget ansvar för att följa ovanstående rekommendationer, både på jobbet och i andra sammanhang.

Det är också viktigt att påpeka att det är 50 procents beläggning av våra lokaler som gäller. Våra lokaler och vår verksamhet är inte alltid optimerad för att kunna hålla avstånd, så tänk gärna själv på vad du kan göra för att hålla lämpligt fysiskt avstånd till dina studenter och kollegor under arbetsdagen. Återgången kräver schemaläggning av arbetet i våra labb för att distanseringskravet ska kunna upprätthållas. Prata med din närmaste chef för att få till ett schema som fungerar.

 

Vi påminner om att det är viktigt att du håller dig uppdaterad om aktuell information gällande LiU:s distansläge på www.liu.se/corona.


2020-08-19 

 

Enkätpresentation hos BKV under distansläget

Enkätpresentation hos BKV under distansläget

Externa hemsidor måste ses över!

I slutet av september träder den nya tillgänglighetslagen i kraft. Den gör att alla externa hemsidor med koppling till LiU måste ses över så att de följer lagen. Läs mer via rubriken.

Lönerevision 2020 uppskjuten

Så här års brukar ledningen informera om lönerevisionsprocessen för året. LiU har skjutit på den på grund av att vi inväntar den nationella lönerörelsen (det vill säga industrin). LiU arbetar centralt med att förhandla och teckna avtal med OFR och SEKO – idag har vi bara avtal med SACO.
Uppdaterad information i frågan kommer så snart vi vet mer.

Fantastiskt genombrott i typ 1-diabetesforskningen

Barndiabetesfonden med Johnny Ludvigsson, huvudprövare för studien, har i samarbete med diabetesbolaget Diamyd Medical nått ett massivt framsteg inom typ 1-diabetesforskningen. Resultaten visar att ett vaccin kan förlänga insulinproduktionen för människor som nyligen fått typ 1-diabetes, när det ges direkt i lymfkörtel. Viss egenproduktion av insulin bidrar avsevärt till en stabiliserad reglering av blodsockret hos personer med typ 1-diabetes. Läs mer via rubriken.

Stipendium till Oskar Lundgrens bokprojekt ”Själkramp”

Oskar Lundgren, Adj universitetslektor vid BKH, erhåller ett stipendium på 100 000 kronor från Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium. Pengarna ska gå till bokprojektet med arbetsnamnet Själkramp, som problematiserar den roll som psykologiska faktorer spelar för risken att drabbas av kranskärlssjukdom och för möjligheterna att leva väl efter sjukdomsdebuten.

Barnafrid i global insamling av yrkesverksammas erfarenheter kring coronakrisen

Hela världen efterfrågar mer kunskap om vilka effekter covid-19 får för våra barns välbefinnande. Barnafrid deltar som partner i ett globalt initiativ där yrkesverksamma som möter barn anonymt kan samla in covid-relaterade erfarenheter.

Gerhard Andersson satsar på LiU

Professor Gerhard Andersson är psykolog och psykoterapeut samt en av världens mest citerade forskare. Numera är han också knuten till institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid LiU.
Han lämnar därmed Karolinska institutet. Läs mer via rubriken.

Missa inte BKV-kollegiet den 24/9

Den 24 september mellan 12-13 är det dags för BKV-kollegium. Äger rum i Zoom. Skickats ut inbjudan via Outlook.
Agenda:
• Vetenskapliga tidskrifter och citeringar. Går det att påverka citeringar och har det någon betydelse?
Gerhard Andersson
• Distansarbete på gott och ont
• Frågelådan
• Övriga frågor

Gå kurs i Raindance - Ges på engelska

Upphandlingsenheten erbjuder vid intresse en kortare kurs i beställningar i Raindance, inköp och upphandling. Kursen ges på engelska. Anmäl ditt intresse till Rikard Karlsson (rikard.karlsson@liu.se) senast 25 september.

MIIC SAP Seminars - September 21st

Welcome to MIIC SAP Seminars on Monday, September 21st, starting at 12:15.
Agenda:
Yaoska Reyes - "Characteristics of norovirus gastroenteritis in a Nicaraguan birth cohort and the impact of host secretor status”

Felipe Meira de-Faria - "Enteric glial cells in irritable bowel syndrome, friend or foe?"


Join Zoom Meeting - you can join the room from 12:00 on: https://liu-se.zoom.us/j/67257280755

En halv miljon till ögonforskaren Neil Lagali

Professor Neil Lagali, ögonforskare vid BKV, är en av fyra ögonforskare som får 500 000 kr i forskningsanslag från stiftelsen KMA. - Det är en ära för mig att bli vald att dela på denna generösa donation, säger Neil.

BKV Faculty Club den 29 september

Nu är det dags för BKV Faculty Club igen. Inleder gör Christopher Sjöwall , Bitr professor, BKV och årets Fernströmpristagare med temat "Vad är viktigast för att forskningen ska bli framgångsrik?"
Ges via Zoom, använd följande länk: https://liu-se.zoom.us/j/63343547125
Tid för BKV Faculty Club: 16:45 - 18:15

BKV-dagarna i januari 2021 ställs in!

BKV-dagarna som var tänkta att äga rum i januari 2021 ställs nu in. Institutionsstyrelsen beslutade vid senaste styrelsemötet att ställa in evenemanget. Mer information om när det blir av, kommer framöver.

“Brandutbildning LIU/ Fire protection training at LIU

Nu kan du anmäla dig till LIUs brandskyddsutbildningar att anmäla sig till som man när via denna länk https://insidan.liu.se/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/brandskydd/utbildning-information/anmalan?l=sv

Brandutbildning för medarbetare i laboratoriemiljö

Nu finns det nya datum för höstens utbildningar i brandskydd. Kursen riktar sig i första hand mot de som jobbar på labb, men passar egentligen både dig som jobbar på labb och kontor. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Anmäl via länk som du når via rubriken. BKV står för kostnaden.

Ludvigsson i topp bland världens experter på typ 1-diabetes

Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet rankas bland de allra bästa forskarna i världen på typ 1-diabetes. Bakom utnämningen står Expertscape som baserar sin ranking på artiklar i den internationella medicinska databasen PubMed. Läs mer via artikeln.

Diabeteskirurgi - ny behandling vid diabetes typ 2

Diabeteskirurgi är ett nytt sätt att behandla diabetes typ 2. Studier har visat att patienter får en minskad risk för diabetes typ 2, eller en väsentlig förbättring eller botas om de redan har sjukdomen. Den kirurgiska behandlingen minskar på sikt också riskerna för cancer och hjärtkärlsjukdom för dessa patienter. Läs mer via rubriken.

Kunskapen om självskadebeteende har ökat – så kan närstående tänka

Om någon i ens närhet skadar sig själv kan reaktionerna bli dramatiska. Men hur hjälper man någon som uppvisar självskadebeteenden? Under de senaste åren har forskarna fått mycket ny kunskap kring hur man ska behandla och hantera unga människor som skadar sig själva.
– Man måste titta på de underliggande orsakerna, säger psykologen Maria Zetterqvist. Läs artikeln i DN via rubriken.

Den nye rektorn installeras

Universitetets nye rektor, Jan-Ingvar Jönsson, tillträdde sin tjänst redan i somras. Den 3 oktober är det dags för den traditionsenliga rektorsinstallationen, då den nya rektorn bland annat får ta emot rektorskedjan av sin företrädare.

Nystart för värdegrundsarbetet

Under hösten sätter LiU:s värdegrundsarbete igång på allvar, efter att ha blivit försenat på grund av coronapandemin. Men inget ont som inte har något gott med sig: materialet till workshopparna är nu bättre än någonsin efter de synpunkter som verksamheten givit!


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-24