Göm menyn

Påminnelse: Svara på enkät om arbetsmiljö under distansläget 2020

Den institutionsövergripande enkät som skickats ut via avdelningschef är anonym och har gått ut till samtliga medarbetare på BKV. Den syftar till att kartlägga arbetssituationen under pågående Covid 19-situation för att kunna säkerställa en väl fungerande arbetsmiljö för er. Sista svarsdag är måndagen den 22.e juni 2020. Ditt svar är viktigt och vi vill uppmana alla att ta er tid att svara.

Länk till enkäten: https://survey.liu.se/Survey/8901/sv

 

In English

Reminder: Respond to survey on working environment during the distance mode 2020

The institution-wide questionnaire sent out via Head of Division is anonymous and has gone out to all employees at BKV. It aims to map the work situation during the ongoing Covid 19 situation in order to ensure a well-functioning work environment for you. Last reply day is Monday 22nd June 2020. Your answer is important, and we would like to urge everyone to take your time to answer.

Link to the survey: https://survey.liu.se/Survey/8901/en


2020-06-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-16