Göm menyn

Hjärt-Lungfonden utlyser treårigt anslag inom preventionsforskning

Hjärt-Lungfonden har genom stöd från Norheds stiftelse fått möjlighet att genomföra en extra satsning på livsstilsrelaterad intervention som en del i preventions- och behandlingsforskning inom hjärt-, kärlområdet.

Forskningsområdet är viktigt då en stor andel av hjärt- och kärlsjukdomarna liksom många andra vanliga sjukdomar i samhället är livsstilsrelaterade. 

I den mån koppling mellan dessa livsstilsfaktorer och kronisk lungsjukdom föreligger kan även studier på dessa patientgrupper ingå i projektet.

Anslaget, som i första hand är inriktat på kost och fysisk aktivitet, gäller både primär och sekundär prevention men har också fokus på livsstilsinriktade åtgärder som del i behandling av kardiovaskulär sjukdom.

Stödet söks företrädesvis i nätverksform där minst två forskargrupper ingår och som ett projektbidrag.

Anslaget är 2 miljoner kr per år under en treårsperiod, totalt 6 miljoner kr.

Ansökningsperiod: 19 oktober - 24 november 2020 (för forskning som ska genomföras med start 2021).

Denna extra satsning på preventionsforskning  kommer att pågå under tre år med utlysning 2020, 2021 och 2022.   

 

Behöver du mer information om forskningsanslagen och ansökningsförfarandet? Besök www3.hjart-lungfonden.se eller kontakta vår forskningsavdelning via e-post forskning@hjart-lungfonden.se eller telefon: 08-566 24 220. 


2020-06-11
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-11