Göm menyn

Information från BKV:s HR-funktion avseende rådande pandemi

BKV:s HR-funktion följer utvecklingen och de beslut, råd och direktiv som ges från Folkhälsomyndigheten och LiU:s universitetsledning. Vi är beredda att anpassa vårt stöd utifrån situationen. Alla medarbetare och chefer är välkomna att kontakta oss vid behov, såväl på individ- som på gruppnivå. Förslag på åtgärder och insatser i syfte att främja en god arbetsmiljö under rådande pandemi mottages gärna.

 

Lista över avdelningschefer, avdelningssamordnare och HR-partners för respektive avdelning

Avdelning Avdelningschef Avdelningssamordnare HR-partner
Barnafrid (BARNAF) Laura Korhonen Anna Törnlööf Anette Wiklund
Barns och kvinnors hälsa (BKH) Peter Bang Andreea Tanasa Anette Wiklund
Cellbiologi (CELLB) Karin Öllinger Ella Sheiko Helena Jonsson
Centrum för social och
affektiv neurovetenskap (CSAN)
Markus Heilig Ulla Svensson Bater Helena Jonsson
  - CSAN Produktion Ann-Charlotte Johansson Ulla Svensson Bater Helena Jonsson
Inflammation och infektion (II) Anders Ljungman Sonia Lander Anette Wiklund
Klinisk kemi (KK) Jorma Hinkula Margareta Klang Maria Hallström
Kirurgi, ortopedi och
onkologi (KOO)
Oliver Gimm Andreea Tanasa Anette Wiklund
Läkemedelsforskning (LÄFO)  Eva Lindström Madeleine Törngren Maria Hallström
Molekylär medicin och
virologi (MMV)
Marie Larsson Margareta Klang Helena Jonsson
Neurobiologi (NEURO) Jonas Broman Ella Sheiko Helena Jonsson
Sinnesorgan och
kommunikation (SOK)
Stefan Stenfelt Andreea Tanasa Anette Wiklund
Service och infrastruktur (SOI)   Johan Brask Ella Sheiko Maria Hallström
Verksamhetsstöd (VS) Johanna Forsell   Helena Jonsson
  - Utbildningsnära
  administration (UTBAD)
Ann-Charlott Ericson   Helena Jonsson

 

Medarbetarskap och chef/ledarskap blir extra viktigt i tider som dessa. Chefer har ett övergripande ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och information men vi har alla ett gemensamt ansvar att lyfta det som är angeläget i avstämningar, möten, medarbetarsamtal m.m.

Bjud gärna in oss i HR-funktionen att delta vid era gemensamma möten!

Chefer har på olika sätt säkerställt arbetsmiljöaspekter och mående hos medarbetare under våren. En institutionsövergripande inventering planeras innan semesterperioden, i syfte att fånga upp olika aspekter från vårens distansläge men också för att identifiera behov av stöd och aktiviteter inför hösten.

Som ett sätt att främja den sociala samvaron kommer HR-funktionen även att starta upp ett digitalt forum för alla BKV-medarbetare. Mer information kommer.

 

Slutligen vill vi uppmana alla att ta del av tips och råd som fortlöpande publiceras på LiUs Corona-sida: 
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv
samt lokal information på BKVs interna sida https://old.liu.se/medfak/bkv/arbetsmiljo/verksamhet-i-distanslage?l=sv


2020-06-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04