Göm menyn

Bemanning och behov av verksamhetsstöd under sommar och semester

Nu närmar sig sommar och semester. Det innebär också att vi under en period kommer att ha mindre bemanning inom verksamhetsstöd. Under vecka 29, 30 och 31 har hela VS sommarlov. Nedan följer mer information funktionsvis.

 

Avdelningsadministration

Från och med vecka 29 till och med vecka 31 är avdelningsadministrationen obemannad. Generella administrativa frågor rörande avdelningsadministration hänvisas till avdadmbkv@liu.se.

 

Inför semesterperioden ber vi er inventera följande:

IT-konton

Angående IT-konton är det bra om de som vet att de kommer behöva hjälp hör av sig senast 30/6 till berörd avdelningssamordnare.

 

HR-funktionen

Vecka 29-31 är HR-funktionen obemannat. Vår funktionsmejl HR@bkv.liu.se kommer att följas upp sporadiskt under dessa veckor.

För behov av rekrytering och stipendier behöver vi på grund av handläggningstid få in anhållan om detta under vecka 24.  


Arbetsmiljö/labsäkerhet

Veronika Brodin Patcha är ledig 18/6 - 16/8. Akuta frågor gällande arbetsmiljö/säkerhet/labsäkerhet hänvisas under denna period till prefekturen.

 

Ekonomienheten Campus US (EKUS)

Företagskort (EKUS)

Kortbetalningar saknar bemanning under perioden torsdag 16 juli – fredag 7 augusti. Information om kortbetalningar hittar du på https://insidan.liu.se/ekonomi/pea-ekus/kortbetalningar. Där finns också information om hur du skaffar ett privatkort via LiU.

Ekonomiärenden (EKUS)

EKUS har bemanning hela sommaren men självfallet i begränsad omfattning, särskilt under veckorna 29‑32. Om du mejlar till din vanliga kontaktperson och den personen är ledig får du en hänvisning till ekus@liu.se (ärendehantering). Dit kan du också mejla om du inte vet vem som bör ta hand om ditt ärende.

Upphandling (EKUS)

Under perioden torsdag 9 juli till fredag 7 augusti är det obemannat på upphandlingsfunktionen. Eventuella upphandlingsärenden behöver därför signaleras i god tid innan semesterperioden börjar. Ta direktkontakt med Rikard Karlsson eller med Karin Kylliäinen, eller mejla till ekus@liu.se.

Är det oförutsedda och brådskande ärenden under semesterperioden kan man få råd och hjälp via den centrala Upphandlingsenheten, mejladress upphandling@liu.se.

Frånvarohantering i Raindance

Inför en semesterperiod då du inte kommer att bevaka din inkorg i Raindance har du möjlighet att ange frånvaro så dina dokument automatiskt går vidare till behörig ersättare enligt attestordningen. Anvisningar för hur du lägger in frånvaro hittar du via länken Frånvarohantering på: https://insidan.liu.se/ekonomi/ekosys/manualer1/grundfunktioner-i-raindance
 
Funktionsmejl

 

Ekonomi, upphandlingsstöd och kortbetalningar: ekus@liu.se

 

Registraturen

Registraturen är obemannad under v. 30-32, men registratorbrevlådan: registrator@bkv.liu.se kommer att bevakas en gång per dag under dessa dagar.

 

Posthantering

Epost

Inför semestern uppmanas alla medarbetare lägga in frånvaromeddelande/hänvisning i sin e-post med information om hur länge man är borta och när man kan förväntas erhålla svar samt ev hänvisa till annan person i specifika frågor. Om förfrågan om utlämnande av handling inkommer bör denna hanteras snarast möjligt.

Post

Alla medarbetare är skyldiga att regelbundet öppna sin post. Är man borta en längre period, mer än 2 veckor, bör man lämna en fullmakt till någon annan att öppna sin post.

Läs mer om posthantering på webben>>

 

Forskarutbildningen

Från och med vecka 29 tom vecka 31 är forskarutbildningsadministrationen obemannad. De är åter i tjänst under vecka 32.

 

Kommunikationsfunktionen

Kommunikationsfunktionen är obemannad under vecka 28.

  • Ulrik Svedin har semester v. 25 - 28
  • John Karlsson har semester v. 28 - 32

Du når oss via mejl, john.a.karlsson@liu.se eller ulrik.svedin@liu.se. Vi svarar så fort vi är åter på kontoret.

 

Ledningens bemanning

Prefekturens jour under sommarsemestern

  • v.27 – Ann-Charlott Ericson
  • v.28 – Anders Fridberger
  • v.29 – Peter Påhlsson
  • v.30 – Ann-Charlott Ericson
  • v.31 – Peter Påhlson
  • Från v.32 och framåt – Anders Fridberger

Administrativ chef är ledig v. 27-31, läser mejl sporadiskt under denna period, johanna.forsell@liu.se.

 

Telefonnummer jour/phone number urgent matters

Prefekt/Head of Department, Anders Fridberger - 013-28 66 14

Administrativ chef/ Head of Administration, Johanna Forsell - 013- 28 28 34

Proprefekt/ Deputy Head of Department, Ann-Charlott Ericson – 013 – 28 16 33

Proprefekt / Deputy Head of Department, Peter Påhlsson - 013-28 68 24


2020-06-01
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04