Göm menyn

Info från Medicinska fakulteten v.21

Nyinstiftat pris till forskare vid Medicinska fakulteten 

Det nyinstiftade Onkel Adams pris till framstående forskare vid Medicinska fakulteten, kommer för första gången att delas ut vid höstens Akademiska högtid. Bengt Normann, ättling till Onkel Adam i rakt nedstigande led, har genom en donation instiftat priset och ser med glädje fram emot att hedra hans minne.

– Onkel Adams pris syftar till att främja medicinsk forskning vid Linköpings universitet. Vi känner en stor tacksamhet till vår donator för möjliggörande av denna årliga utmärkelse, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Clinical Trials Day den 20 maj
Idag uppmärksammas Clinical Trials Day världen över. Dagen lyfter fram behovet av forskning för att få fram nya och bättre behandlingar, samt betydelsen av de personer och patienter som ställer upp för framtidens hälso- och sjukvård. Läs mer om historiken bakom Clinical Trials Day via rubriken ovan.

I Sydöstra sjukvårdsregionen utgör Forum Östergötland vid LiU och Region Östergötland, tillsammans med forskningssektionen i Region Kalmar län och Futurum i Region Jönköpings län, Forum Sydost som stöttar, stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier. Forum Sydost är också regional nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige, som arbetar för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att bedriva klinisk forskning i. Läs mer om Forum Sydost här.

Unika bilder avslöjar nervtrådars arkitektur
I ett stort internationellt forskningssamarbete har forskare studerat vad som sker i nerver som skadas vid diabetes. Tekniken som forskarna använt kan med väldigt hög upplösning visa nervtrådarnas struktur i 3D.

– Kunskapen kan användas för att kartlägga mekanismer för hur nervtrådar förtvinar och försöker växa ut igen. Det här innebär att vi bättre kan förstå hur diabetes påverkar nerver i armar och ben, säger Lars Dahlin, professor vid Lunds universitet, gästprofessor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, vid Linköpings universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Ta vara på lärdomar som gör oss bättre rustade
Ibland känner sig Andreas Wladis och hans kollegor på Katastrofmedicinskt centrum som ropande röster i öknen, som jobbiga alarmister. Ingen av deras åhörare hör, eller vill i alla fall inte riktigt ta till sig vad som sägs.
– Att försöka vara förberedd, se runt hörnet och bygga upp strategier. Det är kärnan i katastrofmedicin. Men att få ansvariga att lyssna i tid, det är inte enkelt.

Den interna organisationen inom IFSA förändras
Universitetsdirektören har beslutat att en ny enhet inrättas, Forskningsprogramenheten/Program Office (PO), inom Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen (IFSA) från och med den 1 september 2020.

Boka Zoom-möte via Outlook
Det är nu möjligt att aktivera ett tillägg som gör att du kan skapa ett Zoom-möte direkt i Outlook, på liknande sätt som du kan göra för Teams-möten. Du behöver själv aktivera funktionen om du vill använda den. Läs mer via rubrik ovan.

----------------------------
ANSLAG, STIPENDIER OCH UTLYSNINGAR
----------------------------

Utlysning: Verifiering för Nyttiggörande
Verifiering av Nyttiggörande (VFN) är en del av de prioriterade vägvalen för ökat nyttiggörande av LiU:s kunskapstillgångar samt hållbar utveckling, som syftar till Agenda 2030. Programmet VFN erbjuder nu finansiering för aktiviteter som bidrar till nyttiggörande inom området och syftar till att:
- uppmuntra spridning av forskningsresultat till en bredare publik,
- hitta nya vägar för nyttiggörande – praktisk användning av genererad kunskap,
- skapa lärande kring hur vi på bästa sätt arbetar med nyttiggörande, och
- lägga grunden för samverkansprojekt som kan leda till forskningsfinansiering.
Deadline för ansökan: 14 juni. Läs mer och ansök via rubrik ovan.

Nya lanseringar
SSF lanserar nytt program för adjungerad professor
SSF lanserar ett nytt program för att öka rörlighet, kunskapsöverföring och övrig korsbefruktning mellan sektorer – adjungerad professor. Utlysningen riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor som är så väl meriterade att de uppfyller behörighetskraven för adjungerad professor vid ett svenskt lärosäte. Läs mer via rubrik ovan.

SSMF lanserar nytt postdokanslag
För att ge unga medicinska forskare ökad trygghet och bättre förutsättningar erbjuder Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, nu ett nytt treårigt anslag för postdoktorala studier som ersätter tidigare stipendieform. Mer om anslaget, behörighetskrav och ansökan hitta du via rubriken ovan.

Påminnelser
Utlysning - forskningsmedel från Region Östergötland
Nu är vårens ansökningsperiod för att söka forskningsmedel från Region Östergötland öppen. Deadline: 2 juni kl.14.00. Mer info. om utlysningarna via rubrik ovan.

Utlysning: Parkinsonfondens projektanslag
Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier; projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus. Deadline: 1 juni. Mer info. om utlysningarna via rubrik ovan.

Vetenskapsrådets kommande utlysningar inom virusforskning
Under maj och juni öppnar VR följande utlysningar som är inriktade på virusforskning;
Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19 (utlysningen är öppen 19 maj till 2 juni).
Följande utlysningar nedan är öppna från 10 juni till 25 augusti:
Utlysningen av internationell postdok
Utlysning av etableringsbidrag
Utlysning av konsolideringsbidrag
Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Sydkorea och Sverige.

----------------------------
KALENDARIUM
----------------------------

Teknikstöd för evenemang på distans
Kontakta gärna IT-avdelningen för hjälp med tekniken vid större evenemang på distans, så som disputationer och konferenser. En sida med distansutrustade föreläsningssalar finns också tillgänglig för snabb överblick. Läs mer via rubrik ovan.

Drop in med IT-utbildarna och Didacticum
Glöm inte bort att IT-utbildarna och Didacticum har digitala drop in tider om du behöver hjälp med frågor rörande samarbete och utbildning online. Läs mer via rubrik ovan.

1 juni: Högre kvalitet i forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel
Linköpings universitet och sex andra lärosäten anordnar tillsammans en webbkonferens om hur kvaliteten på forskningen kan stärkas genom jämställdhetsintegrering av interna forskningsmedel. Tack vare att konferensen körs online har vi kunnat samla några av landets främsta experter för att prata kvalitet, forskning, forskningsmedel och jämställdhet. Målgrupp: dekaner, forskningsledare, prefekter, akademichefer, controllers/ekonomifunktioner, forskningsnämndsledamöter och andra som deltar i beslut och fördelning av interna forskningsmedel. Tid: 1 juni kl.09.30 – 11.50. Läs mer via rubrik ovan.

----------------------------
AKTUELLT FRÅN BIBLIOTEKET
----------------------------

Öppettider på Medicinska biblioteket
Onsdag 20/5 kl.12-15. Mail och telefon kl.8-17.
Torsdag 21/5 stängt
Fredag 22/5 öppet kl. 12-15. Mail och telefon kl.8-15.

Enkät
Gör biblioteket bättre – ge oss dina upplevelser av hur biblioteket klarar distansläget. Till enkät.

Tips
Vilka lagar gäller eller har tillkommit i Coronatider? Juno har samlat lagar och förordningar här.
Fria medicinska resurser.
Fria resurser online.
Ovan tips och många fler finns i bibliotekets blogg: Aktuellt på biblioteket


2020-05-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-20