Göm menyn

SSF utlysning: Chans att bli adjungerad professor

Nu lanserar SSF ett nytt program för att öka rörlighet, kunskapsöverföring och övrig korsbefruktning mellan sektorer – adjungerad professor. Utlysningen riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor som är så väl meriterade att de uppfyller behörighetskraven för adjungerad professor vid ett svenskt lärosäte.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-19