Göm menyn

Projekttorget - Visa upp din forskning!

Visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7.
 
1 oktober kl.15.00-16.00 i Jönköping & Kalmar
15 oktober kl.15.00-16.00 i Norrköping
5 november kl.15.00-16.00 i Linköping
      
Läs mer i bifogad inbjudan.
 
----------
 
Med vänlig hälsning
Gkreta Mathioudaki
Administratör K8 samt EDIT, Läkarprogrammet

 

2020-05-15


2020-05-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-19