Göm menyn

AFA försäkring - Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

Välkommen till ett webbinarium som berör organisationers möjligheter och utmaningar att utforma metoder, verktyg och strategier för det hållbara arbetslivet.

Resultaten från AFA Försäkrings treåriga forskningsprogram Hållbart arbetsliv kommer att presenteras och det blir också en inspirationsstund där vi fokuserar på hur vi kan jobba för att främja god arbetsmiljö där medarbetare och chefer trivs bra och presterar. 
Läs mer om forskningsprogrammet här. ►

Dagen bjuder på samtal med forskarna, som pratar om att vara ny på jobbet och att jobba längre, att styra med hållbarhet till att förebygga psykisk ohälsa samt vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv.

Dessutom träffar vi Eva Vingård, professor emeritus vid Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet samt expertgruppens ordförande i forskningsprogrammet, i ett samtal om vad är ett hållbart arbetsliv. 

Moderator för dagen är Ellinor Persson.

Tid: Torsdag 4 juni kl. 10.00–12.00 


Varmt välkommen!
Susanna Stymne Airey
Chef Förebygga, AFA Försäkring

 

För anmälan - kontakta fouevent@afaforsakring.se 


2020-05-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-19