Göm menyn

Info från Medicinska fakulteten v.20

 

Info från Medicinska fakulteten v.20

Logotype: Linköpings universitet

Info från Medicinska fakulteten v.20


Hedersdoktorer utsedda – men får vänta
I helgen skulle sju internationella forskare bli hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Men coronapandemin kom emellan och den Akademiska högtiden är flyttad till hösten.


Till medicine hedersdoktor har Derek McKay, professor vid University of Calgary utsetts. McKay är en väletablerad forskare inom mag-tarmkanalens fysiologi och patofysiologi, speciellt i relation till inflammatoriska sjukdomar. Det vetenskapliga samarbetet mellan McKay och forskargrupper vid Linköpings universitet etablerades i början av 2000-talet och genom sitt metodologiska och immunofysiologiska kunnande har McKay fördjupat mag-tarmforskningen i Linköping.

Beslut om inresande studenter till Medicinska fakulteten höstterminen 2020
Medicinska fakulteten har fattat beslut om att ställa in studentutbyten (inresande) där det ingår verksamhetsförlagd utbildning under höstterminen 2020 vid den Medicinska fakulteten. I möjligaste mån ska planerade studentutbyten innefattande teoretiska kurser erbjudas om det går att genomföra utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se beslut via rubrik ovan.

Digitala studieplaner för doktorander
En arbetsgrupp har påbörjat arbetet för att införa gemensamma digitala individuella studieplaner (ISP) för doktorander. Dessa så kallade eISP ska införas på tre pilotinstitutioner under hösten – HMV, IEI och IDA - och på resten av LiU under 2021.

Tester av immunsvar vid covid-19 utvecklas av LiU-forskare
LiU-forskare arbetar intensivt med att utveckla två olika analyser av immunsvar vid infektion med sars-cov-2, viruset som orsakar covid-19. En av testerna används nu av sjukvården i Region Östergötland. Det andra hoppas forskarna kunna ta fram inom ett par veckor.

Covid-19 en samhällsutmaning som kräver handling
Via rubriken finner du samlade artiklar om hur forskare vid LiU tar sig an utmaningar kopplat till covid-19. Sedan senaste nyhetsbrevet har följande artiklar publicerats: Coronaviruset sätter fokus på jämlik hälsa

LiU bildar ett Centrum för medicinsk humaniora och bioetik
Det nya Centrumet för medicinsk humaniora och bioetik vill stärka och utveckla forskningen och undervisningen inom dessa områden berättar Kristin Zeiler, föreståndare för centrumet.

----------------------------
ANSLAG, STIPENDIER OCH UTLYSNINGAR
----------------------------

Påminnelse: Medicinska fakultetens utlysning av delfinansiering av doktorandprojekt med experimentell laboratorieinriktad forskning
(Call for partial financing of doctoral projects with experimental laboratory-oriented research)
Medicinska fakulteten utlyser 50 % delfinansiering av fyra doktorandtjänster under fyra år. Sökande huvudhandledaren ska bedriva experimentell laboratorieinriktad medicinsk forskning vid Medicinska fakulteten och det sökta projektet ska vara riktat åt detta håll. Deadline för ansökan: imorgon den 15 maj 2020. Läs mer och ansök via rubrik ovan.

Påminnelse: Utlysning - forskningsmedel från Region Östergötland
Nu är vårens ansökningsperiod för att söka forskningsmedel från Region Östergötland öppen. Deadline: 2 juni kl.14.00. Mer info. om utlysningarna via rubrik ovan.

Utlysning: Parkinsonfondens projektanslag
Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier; projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus. Deadline: 1 juni. Mer info. om utlysningarna via rubrik ovan.

Vetenskapsrådets kommande utlysningar inom virusforskning
Under maj och juni öppnar VR följande utlysningar som är inriktade på virusforskning;
Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19 (utlysningen är öppen 19 maj till 2 juni).

Följande utlysningar nedan är öppna från 10 juni till 25 augusti:
Utlysningen av internationell postdok
Utlysning av etableringsbidrag
Utlysning av konsolideringsbidrag
Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Sydkorea och Sverige 

Utlysning: Jeanssons Stiftelsers etableringsanslag
Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2014 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Deadline: 17 juni. Mer info. via rubrik ovan.

Utlysning av stipendier Sverige-Amerika Stiftelsen
Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för magister-, doktorand- och postdoc-studier i USA och Kanada för läsåret 2021/2022. Sista ansökningsdag är den 15 september 2020. Mer info via rubrik ovan.

Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial
Viking Olov Björk’s scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research. Deadline: 30th of September.

----------------------------
KALENDARIUM
----------------------------

Teknikstöd för evenemang på distans
Kontakta gärna IT-avdelningen för hjälp med tekniken vid större evenemang på distans, så som disputationer och konferenser. En sida med distansutrustade föreläsningssalar finns också tillgänglig för snabb överblick. Läs mer via rubrik ovan.

Drop in med IT-utbildarna och Didacticum
Glöm inte bort att IT-utbildarna och Didacticum har digitala drop in tider om du behöver hjälp med frågor rörande samarbete och utbildning online. Läs mer via rubrik ovan.

26 maj: Career Support Program
Interested in starting a career in Sweden after your studies? International PhD’s and master students starting year 2 in fall can now apply to our Career Support Program starting in September! For more information join our Zoom-meeting on 26th of May at 12 pm.
Link to join: https://liu-se.zoom.us/j/63587262763 Contact: internationalstaffsupport@liu.se

Okt & nov – Projekttorget, visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medfak
Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas momentet ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg”. Syftet är att ge studenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Val av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. Tid & plats: 1 oktober kl.15.00-16.00 i Jönköping & Kalmar, 15 oktober kl.15.00-16.00 i Norrköping och 5 november kl.15.00-16.00 i Linköping. Läs mer via rubrik ovan.

----------------------------
AKTUELLT FRÅN BIBLIOTEKET
----------------------------

Öppettiderna på Medicinska biblioteket under Kristi himmelsfärdshelgen
Torsdag 21/5 stängt, fredag 22/5 öppet kl. 12-15 (chatt, mail och telefon stängs kl. 15).

Tips på resurs om vilka lagar gäller om Covid-19: se lagdatabasen Juno och deras samling om Covid-19
Se även Aktuellt på bibliotekets blogginlägg

----------------------------
AKTUELLA PUBLIKATIONER
----------------------------

Perini I, Ceko M, Cerliani L, van Ettinger-Veenstra H, Minde J, Morrison I. Mutation Carriers with Reduced C-Afferent Density Reveal Cortical Dynamics of Pain-Action Relationship during Acute Pain. Cereb Cortex. 2020 May 5

Zdolsek M, Hahn RG, Sjöberg F, Zdolsek JH.
Plasma volume expansion and capillary leakage of 20% albumin in burned patients and volunteers. Crit Care. 2020 May 5;24(1):191

Xie XQ, Wang MJ, Li Y, Lei LP, Wang N, Lv ZY, Chen KL, Zhou B, Ping J, Zhou ZG, Sun XF.
miR-124 Intensified Oxaliplatin-Based Chemotherapy by Targeting CAPN2 in Colorectal Cancer. Mol Ther Oncolytics. 2020 Apr 14;17:320-331

Till ett urval av samlade publikationer

PRENUMERATION:

Beställ/avsluta prenumeration av detta nyhetsbrev här


Om nyhetsbrevet inte ser ut som det ska kan det hjälpa att lägga till avsändaren i din adressbok.

Vi påminner er om att besöka

för aktuell information om hur LiU och Medicinska fakulteten agerar under coronapandemin gällande bl a

 

undervisning online

arbete på distans

examinering online,

Där finner ni även länk till Medicinska fakultetens VFU-sida
för riktlinjer kring VFU med anledning av covid-19.

 

-----------------

Specifika frågor till Medicinska fakulteten med anledning av rådande läge skickas till: corona.medfak@liu.se övriga frågor skickas till corona@liu.se 

     

 

Medicinska fakultetens info.brev riktar sig till samtliga medarbetare.

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Ansvarig utgivare:
Hanna Agardh
hanna.agardh@liu.se

 

 


2020-05-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-14