Göm menyn

Fler aktuella utlysningar

The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence 2020

The University of Vechta annually confers the Höffmann Academic Award for Intercultural Competence, sponsored by the Vechta-based travel company Höffmann Reisen GmbH. The award comes with a cash prize of € 10.000. Read more by clicking the title.

 

Extra ALF-medel till covid-19 forskning
För att stötta en snabb initiering av viktiga forskningsprojekt med fokus på covid-19 gjorde Region Östergötland och Linköpings universitet i slutet av april en extra utlysning av ALF-medel. Utlysningstiden varade en vecka och igår meddelades beslut till anslagstagarna. Totalt rör det sig om 10 anslag på mellan 300 000 och 600 000 kronor.

 

Utlysning: forskningsmedel från Region Östergötland
Nu är vårens ansökningsperiod för att söka forskningsmedel från Region Östergötland öppen. Deadline: 2 juni kl.14.00. Mer info. om utlysningarna via rubrik ovan.

 

Utlysning: Parkinsonfondens projektanslag 

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier; projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus. Deadline: 1 juni. Mer info. om utlysningarna via rubrik ovan.

 

Utlysning: Jeanssons Stiftelsers etableringsanslag
Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av

institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2014 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Deadline: 17 juni. Mer info. via rubrik ovan.

 

Sök till STINT Teaching Sabbatical

(Apply for STINT Teaching Sabbatical) STINT har nu öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet, som ger en möjlighet för forskare och lärare med en passion för undervisningsfrågor att spendera en hösttermin på ett av våra tio partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Alla nomineringar måste vara STINT tillhanda senast 15:00 den 16 september 2020. Läs mer via rubriken.

 

Ny coronarelaterad utlysning i Horisont 2020

Den 19 maj öppnade EU en andra utlysning inom Horisont 2020 relaterad till coronapandemin. Syftet är att få fram innovativa och snabba lösningar som ökar beredskapen i hälso- och sjukvårdssystemet. Utlysningen har fem fokusområden, bland annat att mildra beteendemässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av åtgärder i samband med utbrottet.


2020-05-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-28