Göm menyn

Projekttorget - Visa upp din forskning för läkarstudenter!

Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7.

• 1 oktober kl.15.00-16.00 i Jönköping & Kalmar
• 15 oktober kl.15.00-16.00 i Norrköping
• 5 november kl.15.00-16.00 i Linköping

Läs mer i bifogad inbjudan genom att klicka på rubriken.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-14