Göm menyn

Steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning har öppnat

Steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för 2020 är nu öppen för ansökningar. Utlysningen är öppen för dig vars skissansökan accepterades i steg 1 av ansökningsprocessen. Totalt har 244 ansökningar accepterats till steg 2.

Observera att steg 2 i årliga öppna utlysningen endast gäller projektbidrag samt juniorforskarbidrag. Du som ansökt om postdokbidrag ska inte skicka in en ny ansökan.

Sista ansökningsdag är den 11 juni 2020. Här hittar du mer information.►


2020-05-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-14