Göm menyn

Redigera din medarbetarsida på liu.se

Nu finns möjlighet för dig som har en medarbetarsida på liu.se och hör till BKV att själv gå in och redigera din sida.

Här hittar du instruktioner för hur det går till! ►

För dig som vill fortsätta skicka ditt material till kommunikatören för publicering så går det givetvis också bra.

Här hittar du mallar och instruktioner för det ►

 

In English

Now there is an opportunity for you who have an employee page on liu.se and belong to BKV to go in and edit your page yourself.

Here you will find instructions on how to do it! ►

For those of you who wish to continue sending your material to the Communications officer for editing and publishing, that is still okay, of course.

Here you will find templates and instructions for it ►


2020-05-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-14